WARSZAWA: 18:27 | LONDYN 16:27 | NEW YORK 11:27 | TOKIO 01:27

Stoczniowe żurawie zmienią swoje miejsce

Dodano: 04 mar 2020, 17:33

4 marca br. Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. rozpoczęła relokację znajdujących się na terenie stoczni żurawi nabrzeżowych. Plan relokacji został podzielony na 3 dni robocze, podczas których każdego dnia zostanie przeprowadzona operacja przenoszenia jednego żurawia. Jako pierwszy został przeniesiony z Nabrzeża Gdańskiego na Nabrzeże Gdyńskie żuraw oznaczony numerem 21 o masie 110 ton.

Przeniesienie kolejnych dwóch żurawi, o masie po 254 ton każdy, zaplanowane zostało na kolejne dni. Skomplikowana operacja możliwa jest dzięki wynajęciu, stacjonującego w Gdyni, jednego z największych europejskich dźwigów pływających MAJA. Jest to specjalistyczna jednostka pływająca, wyposażona w żuraw zamocowany na pływającym pontonie, znajdująca zastosowanie przy pracach w stoczniach, portach, na otwartym morzu, w miejscach, gdzie praca żurawi stoczniowych lub portowych jest niemożliwa.

Zmiana miejsc ustawienia żurawi ma na celu optymalizację a docelowo zwiększenie możliwości remontowych stoczni. Jeśli wszystkie działania odbywać się będą zgodnie z planem i nie wystąpią niekorzystne zjawiska atmosferyczne, np. zbyt silny wiatr, operacja zakończy się na początku przyszłego tygodnia.

Źródło: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.