WARSZAWA: 19:35 | LONDYN 17:35 | NEW YORK 12:35 | TOKIO 02:35

ŚWIATOWY DZIEŃ HYDROGRAFII w Szczecinie- szczegółowy program obchodów

Dodano: 26 cze 2015, 20:51

27 czerwca 2015 roku w Szczecinie na Wałach Chrobrego
Temat przewodni: „Oceany, morza i trasy żeglugowe – nadal oczekują na pełne zbadanie
i opracowanie kartograficzne”.

Godzina 10:30 – Otwarcie okolicznościowej wystawy (postery) i stanowisk prezentacji
specjalistycznego sprzętu firm prowadzących działalność hydrograficzną oraz jednostek Marynarki Wojennej RP realizujących działania związane z badaniem dna morskiego i poszukiwaniem obiektów podwodnych.
Spotkanie głównych organizatorów z przedstawicielami mediów (rejon wystawy).

Godzina 11:30 – Rozpoczęcie okolicznościowej konferencji w auli Akademii Morskiej
– wręczenie okolicznościowych medali przez szefa BHMW;
– wręczenie okolicznościowych medali przez Związek Piłsudczyków RP;
– część referatowa poświęcona sprawom hydrografii oraz udziału hydrografii w pracach podwodnych
(zaplanowano 6 wystąpień tematycznych)
Planowane zakończenie konferencji ok. 13:45.

Godzina 10:30 – 16:00 – Zwiedzanie stanowisk prezentacji specjalistycznego sprzętu firm
prowadzących działalność hydrograficzną oraz jednostek Marynarki Wojennej RP realizujących działania związane z badaniem dna morskiego i poszukiwaniem obiektów podwodnych:
Grupy Nurków Minerów z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (Marynarka Wojenna RP),
Brzegowej Grupy Ratowniczej z 3 Flotylli Okrętów (Marynarka Wojenna RP),
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW (Marynarka Wojenna RP),
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (Marynarka Wojenna RP),
pojazdu podwodnego do prac badawczych ROV Falcon (ESCORT);

Godzina 10:30 – 16:00 – Zwiedzanie jednostek pływających zacumowanych przy nabrzeżu:
Niszczyciel min ORP Mewa,
Nowa motorówka hydrograficzna MH-1,
jednostki hydrograficzne Urzędu Morskiego w Szczecinie,
jednostki Akademii Morskiej,
jednostki niezależnych firm hydrograficznych.

Godzina 10:30 – 16:00 (o wyznaczonych godzinach) – Dynamiczny i statyczny pokaz sprzętu oraz wyposażenia wykorzystywanego w pracach na morzu:
Motorówka hydrograficzna MH-1 – pokaz wykorzystania echosondy wielowiązkowej
(realizacja pomiarów batymetrycznych),
Dynamiczny pokaz wykorzystania pojazdu ROV Falcon na stanowisku firmy ESCORT.

Godzina 10:30 – 16:00 – otwarte Warsztaty Hydrograficzne na statku Nawigator XXI – prezentacja połączona z warsztatami komputerowymi z oprogramowania QPS Qimera, firmy ESCORT.

Okolicznościowe wystawy (postery) i prezentacje Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej przedstawiające informacje dotyczące opracowania map morskich (papierowych i elektronicznych).

Godzina 16:00 – Zakończenie imprezy.

top