WARSZAWA: 19:29 | LONDYN 17:29 | NEW YORK 12:29 | TOKIO 02:29

Symulator Inspekcji Statku – jeszcze lepsza baza dydaktyczna Akademii Morskiej w Szczecinie

Dodano: 27 maj 2015, 16:51

Wydział Nawigacyjny AM w Szczecinie wzbogacił się o nowy sprzęt – Symulator Inspekcji Statku. Umożliwia on m.in. wirtualną wycieczkę po czterech typach statków: masowcu, zbiornikowcu, kontenerowcu lub platformie wiertniczej. Bez konieczności mustrowania na statek można obejrzeć m.in. mostek, siłownię, urządzenia pokładowe, ładownię, zbiorniki itp., ze szczególnym uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych i ich stanu technicznego. Nowy symulator to lepsza jakość i efektywność kształcenia w szczecińskiej uczelni.
Symulator może mieć zastosowanie na różnych przedmiotach zawodowych kierunku nawigacja, jak na przykład: budowa i stateczność statku, przewozy morskie, inspekcje morskie, a nawet język angielski. Może mieć także zastosowanie na innych kierunkach studiów, takich jak transport, mechanika i budowa maszyn, czy mechatronika (przedmioty związane z budową statku).
Symulator został zaprojektowany i wykonany z myślą o szkoleniu przyszłych inspektorów przeprowadzających na statkach inspekcje zarówno w imieniu klasyfikatora, jak i w imieniu państwa bandery. W poprzednich latach studenci Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach działalności kół naukowych mieli kilkakrotnie okazję uczestniczyć w jednodniowych warsztatach na tym symulatorze, w siedzibie polskiego przedstawicielstwa DNV-GL w Gdyni. Korzyści dydaktyczne dla studentów z kilkugodzinnych ćwiczeń na symulatorze były duże, stąd pomysł władz Wydziału Nawigacyjnego, by tego typu sprzęt był do dyspozycji studentów uczelni podczas codziennych zajęć prowadzonych według programu kształcenia.
Symulator umożliwia prowadzenie zajęć przy ośmiu stanowiskach komputerowych – jednocześnie może na nim ćwiczyć maksymalnie szesnastu studentów. Producentem jest jedna z wiodących na świecie instytucji klasyfikacyjnych. Nowe laboratorium uruchomione zostało w tym roku akademickim.
Zakup zrealizowany został w ramach otrzymanej w 2012 r. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 000 000 zł dotacji na realizację programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (dofinansowanie przyznano Wydziałowi Nawigacyjnemu, kierunek nawigacja). Do ministerialnego konkursu na opracowanie najlepszych programów kształcenia zgodnych z KRK na rok akademicki 2012/2013 zgłoszono ponad 200 kierunków prowadzonych przez polskie uczelnie państwowe i prywatne. Dofinansowanie otrzymało 62. Akademia Morska w Szczecinie uplasowała się na 9. miejscu, otrzymując 106,5 pkt., na 120 możliwych.
amszczecin_logo