WARSZAWA: 00:27 | LONDYN 22:27 | NEW YORK 17:27 | TOKIO 07:27

Sytuacja na rynku stoczniowym – Europa

Dodano: 06 kw. 2020, 11:53

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie wielkości produkcji nowych statków w stoczniach europejskich pod względem liczby jednostek i CGT oraz ich łącznej wartości. Liczba zamówień na nowe jednostki wynosiła łącznie 349 o łącznej nośności 2,5 mln ton 12,9 mln CGT i wartości 80,5 mld USD. W 2018 r. portfel zamówień był nieco większy, bo wynosił 366 jednostek o łącznej nośności 3,1 mln ton, 12,1 mln CGT i wartości 70,7 mld USD. Poniższy wykres przedstawia różnice w portfelu zamówień w roku 2018 i 2019:


Źródło: Rys. 1 Raport CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019r.”

Należy zaznaczyć, że pomimo niewielkiego wzrostu europejskiego portfela zamówień na nowe statki jego udział na świecie zwiększył się z 13,9% w 2018 roku do 16,7% w 2019 roku.
Niestety jeżeli mowa o nowych kontraktach w stoczniach europejskich to rok 2019 wypadł nieco gorzej niż rok 2018. W 2019 r. w stoczniach w Europie zakontraktowano 103 statki o łącznej nośności 0,5 mln ton, 3,5 mln CGT i wartości 22,4 mld USD. Taki wynik stanowi o 11,2% mniej pod względem liczby i prawie 16,7% więcej pod względem CGT w stosunku do 2018 r.
W 2019 roku w europejskich stoczniach zbudowano 112 statków o łącznej nośności 1,0 mln ton, 2,6 mln CGT i wartości 12,3 mld USD. Dla porównania w 2018 roku zbudowano w Europie 100 jednostek o łącznej nośności 1,0 mln ton, 2,2 mln CGT i wartości 11,1 mld USD.


Rys. 2 Źródło: „Raport CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019 r.”

Zamówienia:

Na koniec 2019 r. portfel zamówień w polskich stoczniach wynosił 24 statki o łącznej pojemności skompensowanej brutto na poziomie znacznie ponad 75,9 tys. CGT. CGT12. Na eksport zostanie przekazanych 12 jednostek. W 2018 r. liczba zamówień była porównywalna bo wynosiła 23 jednostki z czego na eksport przeznaczone były 14 jednostki. Poniższy wykres przedstawia portfel zamówień polskich stoczni (wg CGT) w poszczególnych latach:


Rys. 3 Źródło: Raport CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019r.”

Rysunek 4 ukazuje portfel zamówień polskich stoczni na nowe statki – według liczby. Jak jest to zauważalne na wykresie (Rys.4) od 2017 roku utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zamówień.


Rys. 4 Źródło: „Raport CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019 r.”

Na koniec 2019 r. liczba zamówień dotyczyła tzw. ”innych statków towarowych” – 14 jednostek, 8 promów oraz 2 jednostek rybackich. (Rys. 5)


Rys. 5 Źródło: „Raport CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 32.12.2019 r. ”

Remonty statków:
W 2019 r. w polskich stoczniach wyremontowane zostały 504 jednostki o wartości 292,2 mln USD, z czego po względem liczby ponad 85% stanowiły remonty eksportowe.
Według wiedzy MGMiŻŚ na koniec 2019 r. zamówienia na remonty to 119 remontów, o łącznej wartości 114,1 mln USD, z czego pod względem liczby 86,5% stanowią remonty na eksport. Jest to duży wzrost w porównaniu z 2018 rokiem gdzie portfel zamówień na remonty wynosił 66 remontów, natomiast udział remontów na eksport był porównywalny bo wynosił 86% pod względem liczby.

Opracowanie: Wydział Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ na podstawie Raportu CTO „Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym – stan na 31.12.2019 r. ”

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-09-26

1 EUR - 4,6077 1 USD - 4,3485
1 CHF - 4,7657 1 GBP - 5,2980

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin