WARSZAWA: 04:22 | LONDYN 02:22 | NEW YORK 21:22 | TOKIO 11:22

Szczecin: konferencja „Transport Intermodalny Integracja Przewozów Światowych”

Dodano: 14 cze 2019, 8:55

W Szczecinie trwa III edycja konferencji naukowo-technicznej „Transport Intermodalny Integracja Przewozów Światowych”. Organizatorami spotkania teoretyków i praktyków transportu jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbywa się w następujących sesjach tematycznych: „Kierunki rozwoju przewozów intermodalnych w nowej perspektywie finansowej”, „Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków intermodalnych”, „Innowacyjne rozwiązania urządzeń przeładunkowych -nowe technologie, nowe wyzwania”, „Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych w nauce i praktyce”, „Współczesne wyzwania zarządzania operacyjnego w łańcuchach dostaw”.
O perspektywach rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w kontekście rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu mówiła Dyrektor ds. Handlowych ZMPSiŚ SA, Aneta Szreder-Piernicka.
Wyniki analiz dotyczących poprawy efektywności transportu intermodalnego w ramach projektu TalkNET przedstawił Juliusz Grabowski, Kierownik Działu Handlowego i Obsługi Inwestora w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
W projekcie TalkNET uczestniczy 15 podmiotów, wśród których są porty morskie, rzeczne, terminale lądowe, władze regionalne oraz izby handlowe. Liderem projektu jest port w Wenecji. Jednym z podstawowych celów projektu jest wskazanie możliwości optymalizacji multimodalnych węzłów transportowych.
Rolę transportu intermodalnego w obsłudze portów morskich przedstawił Marek Trojnar, szef Biura Strategii i Rozwoju Portów w ZMPSiŚ S.A., który zaprezentował plany rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu do roku 2027. Dla transportu intermodalnego w portach szczególnie istotne są przeładunki drobnicy. W roku 2017 obroty drobnicy w portach w Szczecinie i Świnoujściu stanowiły 51% ogółu obsłużonej masy ładunkowej. Zakłada się, że w roku 2027 będzie to 50% przeładunków. O ile wskaźnik procentowy pozostanie na tym samym poziomie, to zmienią się ilości obsłużonej masy ładunkowej. W roku 2017 w portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowano 12,8 mln ton drobnicy, plany na rok 2027 zakładają obroty drobnicy na poziomie 21,2 mln ton. W najbliższych latach wyraźnie zmieni się udział środków transportu wykorzystywanych w obsłudze portów. W roku 2017 udział transportu samochodowego i kolejowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście wynosił odpowiednio 61% i 29%. W roku 2027 udział transportu samochodowego ma być zmniejszony do ok. 40%, a udział przewozów kolejowych powinien wzrosnąć do 38%. Przenoszenie ładunków z dróg na kolej z pewnością wymagać będzie coraz lepszego przygotowania portów do obsługi transportu intermodalnego.
Inwestycje związane z obsługą transportu intermodalnego w porcie w Szczecinie to poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego. Kanał Dębicki zostanie pogłębiony do 12,5 m i poszerzony z obecnych 80 do 120 metrów. Do obsługi kontenerów powstanie Nabrzeże Norweskie, które będzie przedłużeniem istniejącego obecnie Nabrzeża Fińskiego. W ten sposób długość nabrzeży do obsługi kontenerów w tym rejonie portu w Szczecinie wydłuży się do ok. 600 metrów.
W Świnoujściu realizowany jest projekt związany ze stworzeniem warunków do obsługi większych promów. W ramach realizowanych prac w terminalu promowym w Świnoujściu połączone będą dwa stanowiska promowe nr 5 i 6 w jedno nowe stanowisko nr 5, które pozwoli na obsługę promów o długości 265 metrów. W ten sposób w Świnoujściu powstanie największe stanowisko promowe. Stworzone zostaną także nowe, dogodne warunki do obsługi pociągów i naczep.
W ramach konferencji przeprowadzone będą także warsztaty pn. „Technologiczne wsparcie procesów logistycznych w rozwoju inteligentnego przemysłu”.

Tekst i fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin