WARSZAWA: 12:01 | LONDYN 10:01 | NEW YORK 05:01 | TOKIO 19:01

Szczyt Inicjatywy Trójmorza

Dodano: 09 lip 2017, 19:00

6 lipca w Warszawie odbył się Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Andrzeja Dudy Prezydenta RP.
Gościem specjalnym szczytu był Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA wraz z 12 przywódcami Europy Środkowo – Wschodniej wziął udział w transatlantyckiej sesji plenarnej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wspólna dyskusja dotyczyła pogłębienia partnerstwa gospodarczego z regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy dyskusji skupili się na kwestiach związanych nowymi projektami infrastrukturalnymi oraz na zwiększeniu integracji państw położonych nad Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.
W dyskusji został podjęty temat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz prowadzenia zrównoważonych stosunków handlowych. Rozmowy dotyczyły także powstania korytarza transportowego Północ-Południe, oraz zrównoważenia stosunków handlowych.
„Chciałbym, żebyśmy powiedzieli jasno, że nasza współpraca ma dać Europie trzy impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy. Modernizacyjny to ten, którego my bardzo potrzebujemy w naszej części Europy- ulepszania nowych pomysłów. Potrzebujemy czynić nasze gospodarki coraz bardziej nowoczesnymi. Ta nasza inicjatywa jest najbardziej perspektywiczną częścią Europy.” – powiedział Andrzej Duda.

Porozumienia o współpracy w obszarze gospodarki morskiej Polski i Chorwacji

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović polskie i chorwackie firmy działające w obszarze logistyki, transportu kolejowego i morskiego podpisały pierwsze umowy realizujące koncepcję Trójmorza.
Minister Marek Gróbarczyk podpisał porozumienie o wzmocnieniu współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza pomiędzy Polską i Chorwacją. Ze strony chorwackiej sygnatariuszem dokumentu była sekretarz stanu ds. morza w Ministerstwie Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji – Maja Marković-Kostelac. Podpisanie dokumentu się na marginesie spotkania bilateralnego prezydentów obu krajów.
Zostały podpisane także pierwsze umowy w obszarze transportu morskiego. Dariusz Słaboszewski, dyrektor Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście oraz Marino Juretić, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Portu Rjeka sygnowali porozumienie o współpracy obu portów.

Global Forum 2017

Równolegle do Szczytu Inicjatywy Tròjmorza odbywała się konferencja Global Forum 2017, organizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Atlantic Council.
Anna Moskwa, wiceminister w resorcie gospodarki morskiej wzięła udział w debacie dot. transportu i infrastruktury.
Anna Moskwa w swoim wystąpieniu przybliżyła zebranym gościom zakres kompetencji naszego resortu. Zaznaczyła, że transport wodny jest rodzajem transportu o prawdopodobnie największym potencjale – jest tani i przyjazny środowisku.
– W polskiej części wybrzeża Morza Bałtyckiego są obecnie cztery porty morskie o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Są to porty w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie oraz kilkanaście mniejszych portów uczestniczących w załadunku towarów i pasażerów – mówiła minister Moskwa.
Wiceminister resortu wspomniała o pracach nad „Strategią rozwoju portów morskich do 2020r. z perspektywą do roku 2030”, której celem jest poprawa konkurencyjności polskich portów morskich i zwiększenie ich wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą kraju, a także podniesienie ich profilu na arenie międzynarodowej sieci transportowej. – Mniejsze porty i ich rozwój stają się coraz ważniejsze wśród naszych priorytetów – powiedziała Anna Moskwa.
Wiceminister Anna Moskwa zwróciła uwagę także na inny priorytet resortu, którym jest przywrócenie żeglugi śródlądowej. MGMiŻŚ przygotowało założenia planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2030 r.), jako podstawę do planowania działań inwestycyjnych na śródlądowych drogach wodnych. Naszym celem jest budowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych do co najmniej IV klasy nawigacyjnej i spełnienie wymogów dotyczących infrastruktury żeglugi śródlądowej dla TEN-T.
– Aktualnie głównym priorytetem jest rzeka Odra. Polska ma na celu przywrócenie Odrzańskiej Drogi Wodnej do międzynarodowych standardów wodnych i co najmniej IV klasy żeglowności. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej przyjęło Porozumienie AGN (Porozumienie w sprawie głównych dróg wodnych śródlądowych o znaczeniu międzynarodowym). 6 marca, Andrzej Duda – Prezydent RP ratyfikował to międzynarodowe porozumienie – dodała minister.
W debacie uczestniczył także, m.in. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz Igor Radic – asystent ministra morza, transportu i infrastruktury Republiki Chorwacji.


Biuro Prasowe MGMiŻŚ