WARSZAWA: 14:28 | LONDYN 12:28 | NEW YORK 07:28 | TOKIO 21:28

Szef resortu gospodarki morskiej z wizytą na Malcie

Dodano: 30 mar 2017, 20:51

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w Ministerialnej Sesji Morskiej na Malcie. Podczas spotkania odbyło się podpisanie deklaracji ministerialnej, która dotyczy priorytetów w transporcie morskim UE do roku 2020: konkurencyjności, digitalizacji i dekarbonizacji. Tekst deklaracji jest zgodny z dotychczasowymi działaniami UE i Polski.
Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Panagiotisem Kouroumplisem, ministrem ds. morskich Grecji. Tematem rozmowy były priorytety Polski i Grecji w zakresie polityki morskiej.
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. prezydencję Rady Unii Europejskiej sprawuje Malta i w tym czasie odbywają się liczne spotkania wysokiego szczebla, podczas których dokonuje się uzgodnień w ramach przyszłych wspólnych działań państw członkowskich w Unii Europejskiej. Strategiczne priorytety Prezydencji Maltańskiej to „3 M”: Maritime, Mediterranean, Migration (polityka morska, Morze Śródziemne, migracja).
Jednym z priorytetów prezydencji Malty jest „polityka morska” ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: zintegrowana polityka morska UE, wzmocnienie inicjatywy niebieskiego wzrostu, usprawnienie międzynarodowego zarządzania ocenami oraz przyjęcie Strategii Zachodniego Basenu Morza Śródziemnego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ