WARSZAWA: 22:39 | LONDYN 20:39 | NEW YORK 15:39 | TOKIO 05:39

Terminal promowy w Świnoujściu szykuje się na intermodal

Dodano: 11 lut 2019, 20:47

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego.”.
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się między innymi:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych nabrzeża, podtorza rękawa pasażerskiego,
estakady nad torami kolejowymi, pomostu wjazdowego dziobowo-rufowego, współrzędnych i rzędnych
pozostałych elementów inwestycji,
— roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów wraz z wykarpowaniem, rozbiórki obiektów budowlanych, m.in. budynków, torów kolejowych, ogrodzenia, oświetlenia,
— modernizację stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej 12,0 m i dopuszczalnej 13,0 m
— przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6 tak, aby została utworzona jedna linia cumownicza o parametrach jw.,
— wykonanie robót czerpalnych i umocnienie dna,
— przebudowę rampy stanowiska nr 5 w celu umożliwienia obsługi promów o szerokości do 35 m,
— przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, teletechnika itd.),
— oznakowanie nawigacyjne,
— modernizację torów kolejowych, budowę dwóch torów przeładunkowych,
— budowę placu manewrowo-postojowego z miejscami postojowymi dla ca 76 naczep pomiędzy ul. Dworcową a stanowiskami nr 4 i 5 wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
— budowę placu manewrowo-postojowego z miejscami postojowymi dla ok. 90 naczep pomiędzy ul. Duńską a ul. Dworcową,
— budowę posterunku ochrony nr 1 zlokalizowanego przy wjeździe na estakadę,
— zakup nowego rękawa pasażerskiego oraz wykonanie torów wraz z fundamentami na nabrzeżu,
— budowę estakady łączącej projektowane place składowe i stanowiącej drugi, nowy wjazd na teren terminala.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału upływa 28 marca 2019 roku. Tego samego dnia w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nastąpi otwarcie ofert. Prace mają potrwać maksymalnie do 30 czerwca 2021 r.
Dzięki inwestycji, w świnoujskim terminalu powstanie infrastruktura do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów. Terminal będzie mógł także świadczyć nowy rodzaj usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. TEU.

Fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin