WARSZAWA: 01:03 | LONDYN 23:03 | NEW YORK 18:03 | TOKIO 08:03

To już jutro: podniesienie bandery na jednostkach „Strażak-26” i „Hydrograf-4”

Dodano: 29 lut 2016, 15:49

1 marca br. odbędą się uroczystości podniesienia bandery na jednostkach „Strażak-26” i „Hydrograf-4”. Dodatkowo „Strażak-26” zostanie ochrzczony. Z uwagi na fakt, iż portem macierzystym jednostki będzie Świnoujście, matką chrzestną statku została małżonka Prezydenta Świnoujścia- Zyta Żmurkiewicz.
„Strażak-26”, to holownik z klasą pożarową FiFi1. Ma 33 m długości, 12 m szerokości, zanurzenie konstrukcyjne wynosi 4,3 m. Statek został zbudowany w tureckiej stoczni Bogazici Denizcilik Sanayi ve Ticaret. Głównym zadaniem jednostki, która zastąpi wysłużonego blisko 40-letniego „Strażaka-25”, będzie zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zespole portów Szczecin-Świnoujście.
Hydrograf-4”, to motorówka hydrograficzno-inspekcyjna o długości blisko 15 m i szerokości 4,7 m. Jej zanurzenie to 1,5 m, prędkość maksymalna wynosi około 20 węzłów. Motorówka może jednorazowo zabrać na pokład 12 osób, standardowa załoga to dwie osoby i hydrograf.
Jednostka jest absolutnym novum w historii ZMPSiŚ SA. Jej zadania obejmują wykonywanie pomiarów batymetrycznych oraz pomiarów ukształtowania dna, a także badanie rodzajów gruntu, w tym osadów dna morskiego, jak również trałowanie hydrograficzne, czyli identyfikację przeszkód zalegających na dnie. Ponadto jednostka daje możliwość zbierania danych do lokacji, tj. informacje o obiektach, wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowań kartograficznych.
Obie jednostki ZMPSiŚ SA zakupił pod koniec ubiegłego roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zatytułowanego „Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”.
„Strażak-26” oraz „Hydrograf-4”, to nie jedyne nowe nabytki, które zakupiono w ramach tego projektu. Do portu trafiły także: samochód dowodzenia i łączności, dwa samochody ratowniczo-gaśnicze oraz mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych, ratownicza łódź hybrydowa typu RIB z żurawikiem, a także sprzęt pomiarowy do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych i zapora przeciwrozlewowa. Koszt zakupu to ponad 40 mln złotych. Kwota dofinansowania to 34 mln złotych. Środki pochodziły z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Warto podkreślić, że projekt zrealizowano w ekspresowym tempie, bo zaledwie w przeciągu pół roku. Kończy on działania inwestycyjne w ramach perspektywy unijnej obejmującej lata 2007-2013. Jego realizacja dowodzi, że ZMPSiŚ SA swoją uwagę koncentruje nie tylko na unowocześnianiu infrastruktury portowej, ale także inwestuje w bezpieczeństwo uczestników obrotu portowego. Z kolei inwestując w sprzęt umożliwiający monitorowanie zjawisk zachodzących w środowisku oraz zapewniając większą ochronę wód portowych przed zanieczyszczeniami – troszczy się także o środowisko naturalne.
Operatorzy portowi oczekują nie tylko zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i dostępności do portów, ale także zagwarantowania bezpieczeństwa. Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego, odpowiada tym oczekiwaniom. Warto zauważyć, że jest to pierwsza od blisko 40 lat, tak gruntowna wymiana sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo w zespole portów Szczecin –Świnoujście.
thumbs_PICT0010
thumbs_PICT0020
thumbs_PICT0032thumbs_WP_20160110_002
Fot. Wojciech Sobecki