WARSZAWA: 09:42 | LONDYN 07:42 | NEW YORK 02:42 | TOKIO 16:42

Tomasz Pietrasieński Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM: Rok 2016 dla GAZ-SYSTEM: 10 tankowców w Terminalu, miliard z Unii na budowę gazociągów

Dodano: 09 sty 2017, 7:37

Rozpoczęcie komercyjnej działalności Terminalu LNG im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz pozyskanie ponad 1 mld złotych środków unijnych na rozwój przesyłowej infrastruktury gazowej to główne osiągnięcia GAZ-SYSTEM w 2016 r.
Spółka w Nowy Rok weszła z nowym Zarządem, który za cel postawił sobie budowę w Polsce rynku gazu, na którym możliwa będzie alternatywa w doborze dostawców i całkowita niezależność od dostaw z któregokolwiek kierunku i źródła.
Strategia
W zaktualizowanej Strategii spółki znalazł się zapis o budowie do 2025 r. ponad 2000 km nowoczesnych gazociągów przesyłowych oraz o efektywnym wykorzystaniu Terminalu LNG, który zapewni dostęp do globalnych rynków gazu. Jest w niej również mowa o powstaniu nowych połączeń transgranicznych z sąsiadami. GAZ-SYSTEM chce stworzyć w Polsce fizyczny hub gazowy, który pełniłby rolę regionalnego centrum obrotu gazem. W ten sposób nasz kraj mógłby czerpać korzyści gospodarcze z położenia geograficznego w centralnej Europie.
Terminal im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Strategia ta jest zgodna z polityką wzmocnienia pozycji Polski na mapie energetycznej Europy – jednego z głównych celów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. 18 czerwca 2016 r. w Świnoujściu odbyła się uroczystość nadania jego imienia Terminalowi LNG. W ten sposób został uhonorowany Prezydent, którego poparcie i determinacja przyczyniły się do powstania tej strategicznej dla bezpieczeństwa Polski inwestycji.
Komercyjna działalność Terminalu
Od czerwca do gazoportu w Świnoujściu regularnie przypływają tankowce, a skroplony gaz po procesie regazyfikacji wtłaczany jest do krajowego systemu przesyłowego. Przygotowanie Terminalu do rozpoczęcia komercyjnej działalności wymagało wysiłku całej załogi. Od stycznia były przeprowadzane testy eksploatacyjne, które miały na celu weryfikację zgodności rzeczywistych parametrów procesowych instalacji z założeniami projektowymi i kontraktowymi. Ostatecznie, po pozytywnym zakończeniu testów, 27 kwietnia 2016 r., Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na użytkowanie, a 11 maja 2016 r. Prezes URE udzielił spółce Polskie LNG, należącej do grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM, koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego.
Promocja Terminalu
Stworzenie możliwości dostaw LNG poprzez Terminal to jednak nie wszystko. Potrzebna jest również aktywna polityka promocyjna, by potencjalni dostawcy i odbiorcy skroplonego gazu mogli nawiązać kontakty. Temu służyła konferencja biznesowa, którą w październiku zorganizował GAZ-SYSTEM we współpracy z Ambasadą USA w Polsce. Wśród gości konferencji znaleźli się przedstawiciele polskiej i amerykańskiej administracji rządowej, reprezentanci placówek dyplomatycznych oraz największych w regionie firm z sektora gazu ziemnego.
Wydarzenie stało się znakomitą okazją do zaprezentowania nowych możliwości importu skroplonego gazu ziemnego do państw Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności potencjału eksportowego USA i warunków kontraktowania dostaw LNG z amerykańskimi partnerami. Przedstawiliśmy zasady korzystania z polskiego gazoportu. Obecni i potencjalni klienci zapoznali się z procedurami i wymaganiami realizacji usług przesyłania gazu ziemnego do odbiorców zlokalizowanych w kraju, a także możliwościami tranzytu gazu do przedsiębiorstw działających na Ukrainie, Słowacji, w Czechach lub na Węgrzech.
Nowa tłocznia i nowe gazociągi
W 2016 roku zakończyliśmy również modernizację systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku.  Inwestycja składała się z trzech części: budowy dwóch gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Lasów-Jeleniów (17 km) i Gałów-Kiełczów (42 km) oraz budowy tłoczni gazu Jeleniów II, która jest piętnastą tłocznią w systemie przesyłowym gazu ziemnego.
Nowa tłocznia i gazociągi poprawiły funkcjonalność połączenia Polska-Niemcy. Wpłynęły również na stopień zróżnicowania źródeł gazu w Polsce poprzez zwiększenie zdolności przesyłowych, jak również możliwość przyłączenia nowych odbiorców do systemu.
Miliard z Unii na nowe gazociągi
Rok 2016 zakończyliśmy podpisaniem umowy o wartości 340 mln zł z Instytutem Nafty i Gazu na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław. Tym samym GAZ-SYSTEM przekroczył kwotę 1 mld złotych pozyskanych w 2016 r. ze środków unijnych na dofinansowanie budowy 384 km nowych gazociągów i obiektów infrastruktury gazowej.
DSC05296
Fot. Wojciech Sobecki