WARSZAWA: 00:46 | LONDYN 22:46 | NEW YORK 17:46 | TOKIO 07:46

Uchwała w sprawie Polityki morskiej RP

Dodano: 20 kw. 2015, 9:34

Zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej to główne cele przyjętej w dniu 17 marca 2015 roku Uchwałą nr 33/2015 Rady Ministrów Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).
Polityka morska RP ma służyć usystematyzowaniu celów i działań państwa w zakresie gospodarki morskiej. Obejmuje ona wszystkie dziedziny życia politycznego, gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego kraju, które są powiązane z morzem.
Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
ministerstwo_logo