WARSZAWA: 21:49 | LONDYN 19:49 | NEW YORK 14:49 | TOKIO 04:49

Uczniowie spoza Zachodniopomorskiego w Akademii Morskiej w Szczecinie

Dodano: 18 kw. 2016, 19:04

Dzień Drzwi Otwartych w Akademii Morskiej w Szczecinie cieszy się zawsze sporym zainteresowaniem nie tylko tych, którzy chcą tu studiować. Podczas tegorocznego otwarcia uczelni odwiedziło ją ponad 150 osób od lat 5 do 105.
Dzień Otwartych Drzwi to doskonała okazja, by zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla „szczurów lądowych”. A na jednej z dwóch uczelni morskich w kraju jest co oglądać: prawdziwy silnik okrętowy, centrum, w którym szkolą się przyszli pracownicy gazoportów, laboratorium, gdzie mapy nawigacyjne są… komputerami, symulator, gdzie „na sucho” można uniknąć katastrofy na morzu i pracownię ze sprzętem do badania dna morskiego.
W niektórych laboratoriach i symulatorach zwiedzanie uczelni było możliwe w czasie zajęć ze studentami – goście mogli w praktyce zobaczyć, w jaki sposób prowadzone są laboratoria i ćwiczenia.
Młodzież zainteresowana studiowaniem w Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymała w dziekanatach pakiet informacji na temat procesu rekrutacji i kształcenia na wszystkich trzech wydziałach uczelni.
W sumie 15 kwietnia br. akademię odwiedziło ponad 150 osób, w tym szkoły ponadgimnazjalne z Goleniowa i Gorzowa. Co mogli zobaczyć goście?

Wydział Nawigacyjny

Symulator GMDSS (ang. Global Maritime Distress Safety System) – ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania – umożliwia prowadzenie łączności alarmowej i rutynowej pomiędzy stanowiskami w pełnym systemie łączności
Europejskie Centrum Szkolenia LNG z symulatorem LNG (skroplonego gazu ziemnego) – miejsce szkoleń osób obsługujących terminale LNG; pierwsze w Polsce i jedyne w tej części Europy
Symulator ARPA (ang. Automatic Radar Plotting Aids), komputer wbudowany w radar  – umożliwia szkolenie nawigatorów pod kątem nawigacji radarowej i rozwiązywania sytuacji kolizyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Symulator ECDIS (ang. Electronic Chart Display & Information System) – symulator systemu zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej – nawigacyjny system wspomagania decyzji, wykorzystujący mapy elektroniczne z danymi o ruchu i pozycją jednostki wspomaga oficera nawigacyjnego w sterowaniu i zarządzaniu trasą, podnosząc poziom bezpieczeństwa statku
Instytut Geoinformatyki – pokaz sprzętu specjalistycznego
Laboratorium informatyczne
Symulator Żeglugi Śródlądowej – wirtualne porty i mostek kapitański jednostki żeglugi śródlądowej
Laboratorium radarów – sześć morskich radarów nawigacyjnych różnych typów oraz stanowisko symulacji komputerowej

Wydział Mechaniczny

Symulator Siłowni Okrętowej – pełnozadaniowy symulator w wersji sprzętowej – prezentacja trójwymiarowa pomieszczeń siłowni, umożliwia wirtualne prowadzenie czynności operacyjnych w obsłudze siłowni okrętowej.
Laboratorium Siłowni Okrętowej – prawdziwy silnik i urządzenia monitorujące jego pracę

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 

Laboratorium Towaroznawstwa – wyposażone w przyrządy i urządzenia do określania właściwości ładunków w aspekcie bezpiecznego przewozu, tj. granica płynności, temperatura zapłonu, wilgotność i inne.