WARSZAWA: 03:11 | LONDYN 01:11 | NEW YORK 20:11 | TOKIO 10:11

Urząd Morski w Szczecinie będzie uczestnikiem międzynarodowego programu European Coast Guard Functions Training Exchange Programme

Dodano: 05 lut 2019, 6:18

Urząd Morski w Szczecinie będzie w tym roku uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Exchange Programme. Program jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych.

CGF (Coast Guard Functions), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, obejmuje następujące funkcje:

bezpieczeństwo morskie, w tym monitorowanie ruchu statków (maritime safety, including vessel traffic management),
ochrona żeglugi i portów (maritime, ship and port security),
morskie działania celne (maritime customs activities),
zapobieganie przemytom i przerzutom oraz egzekwowanie obowiązującego prawa morskiego (the prevention and suppression of trafficking and smuggling and connected maritime law enforcement),
kontrola granic morskich (maritime border control),
monitoring i nadzór morski (maritime monitoring and surveillance),
ochrona środowiska morskiego i zwalczanie zanieczyszczeń (maritime environmental protection and response),
ratownictwo życia na morzu (maritime search and rescue),
badanie wypadków i służby asysty (ship casualty and maritime assistance service),
reagowanie na wypadki i katastrofy morskie (maritime accident and disaster response),
kontrola rybołówstwa (fisheries inspection and control),
inne działania związane z powyższymi (activities related to the above Coast Guard Functions).
W Polsce funkcje straży przybrzeżnych wykonują (niektóre funkcje mogą być wykonywane przez więcej niż jedną służbę) urzędy morskie (6 z 11 funkcji), MSPiR SAR (2 z 11 funkcji), Straż Graniczna (2 z 11 funkcji), administracja skarbowa (2 z 11 funkcji), Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego (1 z 11 funkcji).
Źródło: Urząd Morski w Szczecinie

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin