WARSZAWA: 18:54 | LONDYN 16:54 | NEW YORK 11:54 | TOKIO 01:54

Urząd Morski w Szczecinie: powołanie Z-cy Dyrektora UMS ds. Inspekcji Morskiej

Dodano: 02 mar 2015, 13:10

Z dniem 1 marca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju, na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej kpt. ż. w. Przemysława Lenarda (ur. 1965).
Przemysław Lenard jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie (specjalność: transport morski), gdzie w 1989 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. W 2001 roku otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. W roku 2011 zdał egzamin państwowy i został mianowany urzędnikiem służby cywilnej (aktualnie trzeciego stopnia). Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce morskiej Przemysław Lenard zdobywał przede wszystkim w latach 1989 – 2005, podczas pracy na statkach morskich (na chłodniowcach, masowcach) wielu armatorów (m.in. PŻM), na których jako członek załogi zajmował stanowiska od oficera wachtowego do kapitana statku.
Od marca 2006 roku jest pracownikiem Urzędu Morskiego w Szczecinie. Do jego obowiązków w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi, a od 2011 w Inspektoracie Państwa Portu, należały głównie inspekcje statków morskich. Pan Lenard uczestniczy w wielu konferencjach, seminariach oraz szkoleniach krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem morskim. Od wielu lat reprezentuje Urząd Morski w Szczecinie podczas spotkań krajowych i zagranicznych, angażując się m.in. w pracę w podkomitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO: SDC (podkomitet ds. projektowania i konstrukcji statków), SSE (podkomitet ds. statkowych systemów i wyposażenia), PPR (podkomitet ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia), CCC (podkomitet ds. przewozu ładunków i kontenerów), a także w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego EMSA.
Jest żonaty, ma syna. Wolny czas lubi spędzać czytając współczesne skandynawskie kryminały lub jeżdżąc na rowerze.

Ewa Wieczorek
rzecznik UMS