WARSZAWA: 11:09 | LONDYN 09:09 | NEW YORK 04:09 | TOKIO 18:09

Utrzymanie pozytywnego trendu w wynikach Grupy Kapitałowej OT Logistics W I kwartale 2015 roku

Dodano: 05 maj 2015, 15:18

Zysk netto Grupy Kapitałowej OT Logistics (GK OTL) – jednego z liderów branży TSL w Europie Środkowej – wyniósł w I kwartale 2015 r. 6,1 mln zł, co oznacza wzrost o 307 proc. w porównaniu z I kwartałem 2014 r. Wynik EBITDA Grupy wyniósł w tym okresie 17,6 mln zł, czyli prawie 70-proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa wypracowała 186 mln zł przychodów, czyli o 1,3 proc. więcej niż przed rokiem.
W pierwszych trzech miesiącach 2015 r., dzięki bieżącym działaniom optymalizującym funkcjonowanie i koszty działalności Grupy, udało się istotnie zwiększyć rentowność na wszystkich najważniejszych poziomach wyników. Marża operacyjna wyniosła w I kw. 2015 r. 5,2 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 2,8 proc. Rentowność EBITDA GK OTL była w tym okresie wyższa o 3,8 p.p. r/r, sięgając 9,5 proc., a marża netto wyniosła 3,3 proc., czyli o 2,5 p.p. więcej niż w I kw. 2014 r.
– Nieustannie kontynuujemy procesy prowadzące do uproszczenia i zoptymalizowania struktury, m.in. poprzez połączenia i synergie wewnątrz Grupy. Dzięki prowadzonym od ponad roku procesom integracji i dostosowywaniu do standardów działalności Grupy, swoją rentowność istotnie poprawiła spółka C.Hartwig Gdynia, stanowiąca w naszej strukturze kluczowy element segmentu spedycji kontenerów i towarów drobnicowych – mówi Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics SA.

Biorąc pod uwagę poszczególne segmenty działalności GK OTL, największą dynamikę wzrostu wyników wypracowały usługi portowe. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły blisko dwukrotnie, z 23,2 mln zł w I kw. 2014 r. do 45,6 mln zł w analogicznym okresie roku 2015, a zysk netto z 0,2 mln zł do 3,2 mln zł.
– Doskonałe wyniki segmentu to efekt konsolidacji portu w Gdyni, dzięki czemu uzyskaliśmy dodatkowe 20 mln zł przychodu, oraz dobrej sytuacji w porcie w Świnoujściu. Obserwujemy stabilny poziom przeładunków w Świnoujściu, który pozwolił zwiększyć przychody o kolejne 7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast Gdynia dynamicznie rozwija się w obsłudze towarów agro – śruty i zbóż – dodaje Piotr Pawłowski.
Wzrost rentowności zanotowany został również w segmentach transportu i spedycji. Zysk netto wypracowany przez segment transportu wyniósł 4,0 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 4,3 mln zł (poprawa rentowności z 5,6 proc. do 6,0 proc.). Segment spedycji wypracował 1,6 mln zł czystego zysku, podczas gdy rok wcześniej było to 1,0 mln zł (wzrost rentowności z 0,9 proc. do 1,5 proc.).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki OT Logistics SA za 2014 r. Do akcjonariuszy trafi łącznie prawie 10 mln zł, co oznacza 7 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję. Biorąc pod uwagę kurs akcji OT Logistics SA w dniu podjęcia uchwały, stopa dywidendy wyniosła 2,6 proc.
Przychody GK OTL w całym 2014 r. wyniosły 831,8 mln zł, co oznacza 70-proc. wzrost w porównaniu z 2013 r. Zysk EBITDA Grupy wyniósł 82,0 mln zł, czyli prawie o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto sięgnął 32,9 mln zł, a więc o 16 proc. więcej w skali roku.
logo_OT_logistics