WARSZAWA: 22:24 | LONDYN 20:24 | NEW YORK 15:24 | TOKIO 05:24

W porcie Szczecin w Basenie Kaszubskim powstają nowe nabrzeża

Dodano: 22 mar 2023, 20:17

„Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” to jeden z flagowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w porcie Szczecin. Jego celem jest zwiększenie możliwości portu w zakresie obsługi ładunków drobnicowych i masowych. Założeniem projektu jest także podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie.

W obecności zaproszonych gości, w tym posła na Sejm RP Leszka Dobrzyńskiego i wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, 22 marca br. na specjalnej konferencji prasowej ZMPSiŚ SA wraz z wykonawcą robót Korporacją Budowlaną Doraco, poinformował o postępie prac realizowanych w ramach inwestycji.

Zakres robót

Prace obejmują przebudowę najbardziej wykorzystywanych nabrzeży w rejonie masowym tj. Katowickiego i Chorzowskiego. Wraz z nimi zostaną również przebudowane nabrzeża Chorzowskie-Uskok oraz Gliwickie Uskok. W ramach prac w projekcie przewidziano również zalądowienie Basenu Noteckiego i budowę Nabrzeża Zamykającego, a także budowę Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową długości niemalże 290 m, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m.

Stan zaawansowania projektu

Zaawansowanie finansowe całego kontraktu to blisko 65 procent, natomiast rzeczowe to prawie 68 procent.

Najbardziej zaawansowane są na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok gdzie roboty wykonano w niemal 100 procentach.
Całkowicie został zamknięty Basen Notecki – trwają prace zasypowe niecki Basenu.
Na nabrzeżu Chorzowskim oraz Chorzowskim-Uskok trwają roboty kafarowe, palowe oraz zbrojarskie i betonowanie, zakończenie prac na tych dwóch nabrzeża planowane jest na IV kw. 2023 r.
Na sekcjach 10-13 nabrzeża Chorzowskiego wykonano już niemalże komplet wszystkich asortymentów robót. Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem nawierzchni kolejowo-drogowej nabrzeża.
Na nabrzeżu Katowickim sekcje 1-6 pogrążona została palościanka, oraz wykonano układ placowy. Trwają prace zbrojarskie i betenowanie dolnej płyty nabrzeża.

Niemal w całości zakończono roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka. W międzyczasie cały czas trwają roboty czerpalne na akwenie. Urobek deponowany jest na pola refulacyjne zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim oraz Basenie Noteckim, który po zalądowieniu stworzy rezerwę terenową pod rozwój infrastruktury portowej w rejonie nab. Zamykającego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024 r.

Warto zaznaczyć, że wszystkie roboty prowadzone są w warunkach normalnej pracy portu.

Koszt projektu to blisko 223 mln zł. Inwestycja uzyskała 150,2 mln zł dofinansowania ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu inwestycji do portu Szczecin będą mogły zawijać jednostki z ładunkiem 45-50 tys. ton i zanurzeniem 11 m.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin