WARSZAWA: 13:10 | LONDYN 11:10 | NEW YORK 06:10 | TOKIO 20:10

W Portach Szczecin i Świnoujście wzrost przeładunków w pierwszym półroczu 2020 roku

Dodano: 12 sie 2020, 9:12

Jeśli koniunktura się utrzyma, to mimo kryzysu na rynku przewozów, przeładunki zboża, paliw, w tym LNG, oraz kontenerów w Porcie Szczecin-Świnoujście mogą w tym roku osiągnąć bardzo wysoki poziom.
Świadczy o tym podsumowanie pierwszego półrocza 2020 roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego najbardziej wzrósł przeładunek zboża. Przeładowano go o prawie 100 % więcej. Świetny wynik odnotowano także w przeładunkach paliw, które wzrosły o 17,2 % .
Z dużym sukcesem funkcjonuje terminal gazu skroplonego LNG. Przeładunek LNG  wzrósł  o 34,3 % i wyniósł 1614 mln m³. Na początku lipca do Świnoujścia wpłynął setny gazowiec. Dostawy z USA, Kataru i Norwegii zapewniają Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Mimo tendencji spadkowych na całym świecie, o prawie 20 % wzrosły obroty kontenerów.
Spadki odnotowano głównie w przeładunkach rudy i węgla, odpowiednio o 46,5 % i 29 %.
Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej ciągłość dostaw towarów nie została zagrożona, a wszystkie najważniejsze inwestycje w obu portach przebiegają bez zakłóceń.
Terminal Promowy w Świnoujściu jest rozbudowywany i przystosowywany do obsługi transportu intermodalnego. W Szczecinie i Świnoujściu bez utrudnień trwają największe w historii prace budowlane poprawiające dostęp kolejowy do portów.
Tor wodny Świnoujście – Szczecin pogłębiany jest do głębokości 12,5 metra, co umożliwi zawijanie większych jednostek do szczecińskiego portu.
Wspólnie z partnerami realizowany jest gigantyczny program inwestycyjny przekraczający 1,5 mld euro służący poprawie oferty portów, a w konsekwencji pozyskaniu dodatkowych kontrahentów i ładunków.
W pierwszym półroczu 2020 roku świat mierzył się z skutkami pandemii, która negatywnie wpłynęła na życie zarówno społeczne jak i gospodarcze. Wprowadzone przez ZMPSiŚ SA procedury bezpieczeństwa zapobiegły niebezpieczeństwu pojawienia się wirusa wśród pracowników i przypływających załóg statków.
Spółka spełniając rolę społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowała się we wsparcie służb medycznych w walce z koronawirusem i przekazała dwie darowizny. Pomoc od portu, w kwocie miliona złotych trafiła do trzech szpitali – dwóch w Szczecinie: zakaźnego przy ul. Arkońskiej i PSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej oraz do koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Tytusa Chałubińskiego. Za przekazane środki został zakupiony sprzęt potrzebny tym jednostkom, tj. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz ambulans. Z kolei druga darowizna przeznaczona była na zakup aparatury służącej do wczesnej diagnostyki koronawirusa.