WARSZAWA: 09:01 | LONDYN 07:01 | NEW YORK 02:01 | TOKIO 16:01

W portach w Szczecinie i Świnoujściu: przeładunki na stabilnym poziomie

Dodano: 20 sty 2016, 13:28

W 2015 roku przeładunki w zespole portów Szczecin-Świnoujście były na poziomie zbliżonym do roku 2014, tj. ponad 23 mln ton. Wzrosty odnotowano w pięciu grupach towarowych.
To był bardzo dobry rok dla przeładunków kontenerów. W tej grupie towarowej zanotowano 12% wzrost wobec roku 2014 r. W liczbach to 87 784 TEU (2014 = 78 439 TEU).
Blisko 9% wzrost odnotowano w przewozach drobnicy. Osiągnięto kolejny rekord przeładowując 11 254,6 tys. ton, czyli więcej o 917,4 tys. ton w porównaniu do 2014 roku. Na ten znakomity wynik złożyły się przede wszystkim większe o 9,6 % przewozy drobnicy promowej na Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz 1,5 % większe przeładunki kontenerów. Ropa, to kolejna grupa towarowa, z bardzo dobrym wynikiem 1 738,9 tys. ton. Tutaj wzrost wyniósł 4,1% wobec 2014 roku.
Wzrosły także przeładunki ładunków z grupy inne masowe. W sumie przeładowano 3 451 tys. ton, czyli o 6,2% więcej aniżeli w roku 2014 r.
Analogiczny 6,1 % wzrost osiągnięto w przeładunkach zbóż. W sumie przeładowano 1 743,9 tys. ton. Warto podkreślić, że w tej grupie towarowej jest to najlepszy wynik od 1981.
O jedną trzecią spadły przeładunki węgla. W sumie w 2015 roku przeładowano 3 119,8 tys. ton tego surowca. Na taki wynik złożyły się mniejszy eksport polskiego węgla oraz spadek importu węgla z zagranicy. Ponadto obsłużono znacznie mniejszą ilość największych statków z węglem jakie mogą wchodzić do portu w Świnoujściu.
Mniej o prawie 18% przeładowano drewna. W tej grupie towarowej osiągnięty wynik zamknął się wielkością 14,3 tys. ton. Jednak jest to marginalna grupa w całości przeładunków w obu portach.
Niewielki 1,5% spadek nastąpił w przeładunkach rudy. Zrealizowano podobne wielkości do roku 2014,
tj. 1 851,9 tys. ton.
Ogółem rok 2015 w zespole portów Szczeci-Świnoujście zamknął się wielkością przeładunków 23 174,4 tys. ton, a więc zaledwie o jeden procent mniej niż w roku 2014.
Warto podkreślić, że pierwsze półrocze 2015 roku porty Szczecin-Świnoujście zamknęły wynikiem dodatnim niemal we wszystkich grupach towarowych, jednak nie udało się zahamować spadkowego trendu w przeładunkach węgla. I nawet wzrosty w innych grupach towarowych nie zrekompensowały tej starty w przeładunkach ogółem.
ZMPSiŚ SA szacuje, że rok 2016 r. powinien być lepszy pod kątem wolumenu przeładowywanych towarów. Zwłaszcza, że w bieżącym roku rozpocznie działalność terminal LNG w Świnoujściu. Z kolei w szczecińskim porcie zacznie działać firma Copenhagen Merchants (Szczecin Bulk Terminal), co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w większych obrotach zbóż. Ponadto do czterech zwiększyła się siatka połączeń portów w Szczecinie i Świnoujściu i obejmuje obecnie regularne serwisy kontenerowe w relacjach z i do portów europejskich, co powinno także przynieść kolejny wzrostowy rok jeśli chodzi o przeładunki kontenerów.
100_3260