WARSZAWA: 02:03 | LONDYN 00:03 | NEW YORK 19:03 | TOKIO 09:03

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych w obszarze gospodarki wodnej

Dodano: 27 sty 2019, 21:14

W dniach 22-23 stycznia 2019 r. w siedzibie resortu odbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki wodnej, zorganizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy wodni oraz przedstawiciele ministerstw ds. gospodarki wodnej Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier.
Spotkanie otworzyła Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa PGW WP ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, a zarazem Dyrektor Wodny na Polskę.
Warsztaty służyły wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi UE w prowadzeniu konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów przeciwdziałania skutkom suszy. Uczestnicy spotkania przedstawili doświadczenia z konsultacji społecznych wspomnianych dokumentów.
Następnie w dyskusji omówione zostały następujące kwestie: grupy docelowe procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, warunki konsultacji, działania i środki zaangażowane w dotarcie do zainteresowanych grup, wyniki badań ilościowych i jakościowych, dobre praktyki i zalecenia, możliwe działania koordynacyjne na poziomie międzynarodowym.
Owocem dyskusji były następujące wnioski:
należy dostosowywać język konsultacji względem grupy docelowej,
materiał przygotowany do konsultacji powinien różnić się poziomem szczegółowości dla poszczególnych grup docelowych,
jednym z kluczowych elementów konsultacji społecznych są bezpośrednie spotkania z interesariuszami, w formie konferencji, happeningów, etc.,
należy szczególnie zadbać o edukację dotyczącą gospodarki wodnej, w tym przybliżenie społeczeństwu roli dokumentów planistycznych.
Uczestnicy zadeklarowali współpracę i wymianę informacji nt. procesów konsultacji w poszczególnych państwach.
Ponadto rozważano zaktywizowanie komisji dwustronnych i międzynarodowych ds. wód granicznych w proces konsultacji społecznych, zwłaszcza Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, wykorzystując takie narzędzia jak strona internetowa oraz Sekretariat Komisji.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin