WARSZAWA: 20:26 | LONDYN 18:26 | NEW YORK 13:26 | TOKIO 03:26

W tym roku powstanie studium wykonalności dla projektu Baltic Pipe

Dodano: 16 mar 2016, 9:01

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator gazowego systemu przesyłowego – Energinet.dk wspólnie badają możliwości realizacji połączenia między polskim i duńskim systemem przesyłowym – gazociągu Baltic Pipe.
Operatorzy zamierzają do końca 2016 roku opracować studium wykonalności projektu Baltic Pipe we współpracy z konsorcjum firm doradczych: Rambøll Danmark A/S oraz BSiPG GAZOPROJEKT S.A, a także ich podwykonawcy firmy E&Y.
Celem rozpoczętego studium wykonalności będzie przedstawienie rekomendacji odnośnie optymalnego wariantu realizacji połączenia. Studium określi także efektywny sposób realizacji projektu pod względem ekonomicznym oraz technicznym. Studium wykonalności będzie podstawą do kolejnego etapu w zakresie realizacji projektu – fazy projektowej oraz opracowania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).
W 2015 roku, w ramach instrumentu „Łącząc Europę (Connecting Europe Facility), operatorzy uzyskali dofinansowanie z funduszy UE, przeznaczone na opracowanie „Studium wykonalności w zakresie projektu połączenia międzysystemowego Baltic Pipe posiadającego status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI)“.
Projekt Baltic Pipe jest uwzględniony na przyjętej w dniu 18 listopada 2015 r. przez Komisję Europejską liście projektów PCI (Project of Common Interest).
Główne cele projektu Baltic Pipe, jako projektu wspólnego zainteresowania w Unii Europejskiej, to dalsze wzmacnianie dywersyfikacji dostaw, integracja rynku, wzrost konkurencyjności cen oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i w Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Państw Bałtyckich.
Projekt Baltic Pipe traktowany jest przez obu operatorów w sposób kompleksowy i obejmuje analizę połączenia norweskiego systemu gazociągów podmorskich z Danią. GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk zwróciły się do firmy Gassco A.S., operatora norweskiego systemu gazociągów morskich o przeprowadzenie wstępnego Studium Wykonalności.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-22

1 EUR - 4,3199 1 USD - 3,9804
1 CHF - 4,5379 1 GBP - 5,0454

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin