WARSZAWA: 10:16 | LONDYN 08:16 | NEW YORK 03:16 | TOKIO 17:16

Wiceminister A. Bittel o rozwoju kolei podczas konferencji naukowej dotyczącej systemów logistycznych

Dodano: 05 gru 2016, 7:39

– Jednym z celów polityki transportowej rządu jest utworzenie zintegrowanego systemu transportowego, poprzez zmniejszenie dominującej roli transportu drogowego na rzecz zwiększenia udziału transportu kolejowego. Możliwość wykorzystania potencjału przewozowego przedsiębiorstw kolejowych w realizacji zadań w ruchu towarowym jest w tym przypadku kluczowa – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Bittel podczas otwarcia konferencji poświęconej tematyce modelowania procesów i systemów logistycznych, która odbyła się 1 grudnia 2016 r. w Sopocie.
Wiceminister zaznaczył, ze transport kolejowy jest istotnym elementem systemu logistycznego w procesie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnej i efektywnej ekonomicznie wymiany handlowej.
– W segmencie kolejowych przewozów towarowych szczególną rolę odgrywa transport intermodalny. Należy on do obszarów rynku kolejowego o największej dynamice wzrostu i wciąż istniejącym potencjale rozwoju. W II kwartale 2016 r. odnotowaliśmy rekordowe wyniki przewozów intermodalnych z wykorzystaniem transportu kolejowego. Liczba przewiezionych jednostek intermodalnych w porównaniu z II kwartałem 2015 roku wzrosła o ponad 30 proc. Wzrósł także udział tego typu przewozów w całości kolejowych przewozów towarowych, zarówno pod względem masy, jak i pracy przewozowej. Przed nami duża szansa rozwoju przewozów intermodalnych i współpracy międzynarodowej, związana m.in. z uruchomieniem pociągów na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku – powiedział wiceminister.
Dodał, że w perspektywie finansowej UE 2014-2020 na projekty z zakresu transportu intermodalnego planuje się przeznaczyć ok. 1 mld zł. Na rzecz rozwoju transportu intermodalnego przewidziane jest dofinansowanie projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy istniejących terminali oraz infrastruktury dostępowej, a także zwiększenia ich liczby, w tym terminali intermodalnych położonych w centrach logistycznych i portach morskich. Konieczne będzie również podjęcie działań, mających na celu wyrównanie atrakcyjności transportu kolejowego wobec transportu drogowego, między innymi poprzez zmianę podejścia do stawek dostępu.
A. Bittel odniósł się także do stanu infrastruktury kolejowej. Poinformował, że w zarządzie PKP PLK SA pozostaje ponad 18,5 tys. km linii kolejowych, a wobec ok. 45 proc. tej infrastruktury istnieją mniej lub bardziej poważne zastrzeżenia. Modernizacja i inne działania związane z poprawą stanu linii kolejowych to jedne z najważniejszych zadań spółki. Stan infrastruktury PKP PLK SA wykorzystywanej głównie do przewozów pasażerskich ulega stopniowej poprawie, a proces inwestycyjny jest kontynuowany przy zwiększonej ilości środków UE.
– Zdecydowana większość planowanych w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 modernizacji linii kolejowych dotyczy podstawowych ciągów towarowych, w tym kontynuacji działań związanych z poprawą dojazdów do portów morskich. Pozwoli to na większą efektywność przewozów i dorównanie pod względem średniej prędkości handlowej do średniej europejskiej. Podejmowane przedsięwzięcia przyczynią się do zapewnienia wydajnej i efektywnej infrastruktury, charakteryzującej się odpowiednią do potrzeb przewozów towarowych zdolnością przepustową, prędkością maksymalną, dopuszczalnym naciskiem osiowym, skrajnią ładunkową, a także długością torów – poinformował wiceminister Bittel.
– Nasze działania umożliwią stworzenie konkurencyjnej oferty kolei w przewozach towarowych, w tym również w tranzycie wschód – zachód oraz północ – południe, a także w obsłudze portów morskich i innych ważnych dla gospodarki kraju przedsiębiorstw – podkreślił.
Zwracając się do uczestników konferencji wiceminister zaznaczył, że Istotne dla wzrostu znaczenia polskiej kolei ma także rzeczywista i efektywna współpraca sektora nauki i biznesu oraz innych instytucji publicznych i prywatnych.
– Od dobrego przygotowania, woli współdziałania i aktywności uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz przedsiębiorstw kolejowych zależy pełne wykorzystanie potencjału polskiej kolei oraz efekt końcowy w postaci wykreowania, wdrożenia i stosowania innowacji na rynku przewozów, które przełożą się na wzrost jej konkurencyjności. Spotkania – jak nasze dzisiaj – sprzyjają takim działaniom – powiedział A. Bittel.
XVII Konferencja Naukowa „Modelowanie procesów i systemów logistycznych”, odbywająca się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Sopocie, została zorganizowana przez Katedrę Logistyki i Katedrę Polityki Transportowej oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jej uczestnikami są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, administracji samorządowej oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych.
imag1277
imag1282
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-09-26

1 EUR - 4,6077 1 USD - 4,3485
1 CHF - 4,7657 1 GBP - 5,2980

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin