WARSZAWA: 13:51 | LONDYN 11:51 | NEW YORK 06:51 | TOKIO 20:51

Wizyta ekspertów Inicjatywy JASPERS i przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju w Porcie Gdynia

Dodano: 16 sty 2017, 8:19

W dniu 12 stycznia 2017 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie z ekspertami Inicjatywy Jaspers oraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju.
Celem spotkania były konsultacje ekspertów Jaspers dla dwóch projektów ZMPG S.A., tj. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” a także „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia” , które zostały skierowane do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W trakcie spotkania przedstawiono prezentacje projektów i ustalono scenariusze działań przygotowawczych dla aplikowania o środki pomocowe Unii Europejskiej. W dalszej części spotkania goście wizytowali w terenie, od strony wody i lądu, obszar realizacji omawianych projektów.
Inicjatywa Jaspers jest instytucją opiniotwórczą na temat prawidłowości prowadzonych prac aplikacyjnych dla dużych projektów unijnych. JASPERS to porozumienie o udzielaniu wsparcia zawarte pomiędzy trzema partnerami (Komisją Europejską, EBI i EBOR). Zapewnia ono zainteresowanym państwom członkowskim wsparcie konieczne do przygotowania szeroko zakrojonych projektów wysokiej jakości, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE i funduszy inwestycyjnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności). Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS może obejmować: doradztwo na etapie przygotowywania projektu — od sprawdzenia, czy wniosek kwalifikuje się do uzyskania wsparcia po złożenie wniosku o unijną dotację, w tym m.in.: niezależną kontrolę jakości projektów, ocenę składanego wniosku aplikacyjnego oraz poszczególnych elementów dokumentacji, klasyfikację horyzontalną i wsparcie strategiczne czy też wsparcie przy realizacji projektów.
1701130
1701132
Zarząd Morskiego Portu Gdynia