WARSZAWA: 16:35 | LONDYN 14:35 | NEW YORK 09:35 | TOKIO 23:35

Wizyta Prezydenta Senegalu w Porcie Gdańsk

Dodano: 31 paź 2016, 12:45

W miniony czwartek, 27 października 2016 roku do Polski z oficjalną wizytą przybył Prezydent Republiki Senegalu – Pan Macky Sall. Pierwszy dzień wizyt Prezydenta w Warszawie upłynął na spotkaniach z władzami RP oraz uczestnictwie w Polsko-Senegalskim Forum Gospodarczym, które ma dać asumpt do zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej i inwestycji między oboma krajami.
Wizyta Prezydenta była także okazją do podjęcia rozmów o współpracy w dziedzinie nauki, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa oraz inwestycji, które prezydent Sall zamierza zrealizować w swoim kraju. Wśród nich wymieniano budowę linii kolejowych, infrastruktury drogowej, wydobycie surowców, nie tylko fosforytów, ale także gazu ziemnego.
W drugim dniu pobytu w Polsce, Prezydent Senegalu udał się z wizytą do Gdańska, gdzie po oficjalnym spotkaniu z Marszałkiem Województwa odwiedził również Port Gdańsk. Wraz z Prezydentem do portu przybyli także przedstawiciele Portu w Dakarze, w tym jego Dyrektor Generalny, Cheikh Kante, który wraz z Prezesem Portu Gdańsk, Łukaszem Greinke podpisali oficjalny dokument – Protokół Ustaleń pomiędzy Niezależnym Portem w Dakarze oraz Zarządem Morskiego Portu Gdańsk.
W dokumencie strony wyraziły chęć wzajemnej współpracy, wymiany informacji w zakresie szkoleń, zarządzania i eksploatacji portów, walki z zanieczyszczeniem i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, wymiany wiedzy eksperckiej dotyczącej sektora portowego, rozwiązań technicznych i technologicznych.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania Prezydentowi i towarzyszącej mu licznej delegacji senegalskiej potencjału Portu Gdańsk, jego aktualnej pozycji w regionie i perspektyw rozwojowych na najbliższe lata. Poruszono m.in. kwestię poczynionych w ostatnim okresie w Polsce oraz w Porcie Gdańsk inwestycji infrastrukturalnych, które stanowią szczególny obiekt zainteresowania Prezydenta. Senegal jest bowiem najbardziej uprzemysłowionym państwem z krajów byłej Francuskiej Afryki Zachodniej. Kraj bazuje m.in. na wydobyciu fosforytów, soli kamiennej, ale także na produkcji energii elektrycznej, przetwórstwie surowców rolnych (przemysł olejarski, mięsny, cukrowy, młynarski, skórzany, włókienniczy).
Senegal, zwłaszcza w okolicach Dakaru, koncentruje przemysł dotyczący przerobu fosforytów, rafinacji ropy naftowej, produkcji cementu, montownie samochodów ciężarowych, zakłady metalowe, fabryki maszyn rolniczych. Dakar to również trzeci największy port zachodniej Afryki i dziewiąty na całym kontynencie afrykańskim. Stąd wizyta w największym polskim porcie morskim, możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanym w Gdańsku i spektrum poczynionych tu inwestycji cieszyły się szczególnym zainteresowaniem delegacji senegalskiej.
Podpisany z Portem Gdańsk Protokół Ustaleń ma stanowić impuls do kontynuowania wymiany myśli, dobrych praktyk i rozwiązań nie tylko z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, ale także eksploatacji portu i zarządzania nim.
Rozmawialiśmy o liniach kolejowych, o autostradach, o rurociągach. To współpracach w ramach przemysłu rolnego, rolno-spożywczego. To maszyny rolnicze, to współpraca w dziedzinie nawozów sztucznych, która już jest rozpoczęta, bo Grupa Azoty jest obecna w Senegalu, rozpoczęła inwestycje, które – jestem przekonany – będą powiększane, będą rozbudowywane – zaznaczył polski prezydent.
6
5
8