WARSZAWA: 23:42 | LONDYN 21:42 | NEW YORK 16:42 | TOKIO 06:42

Wodowanie locji na okręcie 8.FOW

Dodano: 28 lip 2016, 9:05

We wtorek, 26 lipca, na trałowcu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża odbyła się uroczystość wodowania najnowszego wydania locji polskiego wybrzeża Bałtyku (Locja nr 502) opublikowanej przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.
Uroczystość „wodowania” pierwszego egzemplarza obecnego wydania locji odbyła się we wtorek, 26 lipca 2016 roku, na pokładzie trałowca ORP „RESKO” na wejściu do świnoujskiego portu. Miejsce uroczystości nie było przypadkowe. Wybrano na nie trawers stawy GALERIOWA – MŁYNY, ponieważ zdjęcie tego znaku nawigacyjnego zostało umieszczone na okładce wydawnictwa. Pierwszy egzemplarz publikacji symbolicznie skropiony został wodą morską przez Szefa BHMW komandora Andrzeja KOWALSKIEGO. W uroczystości uczestniczyli także: kmdr por. Radosław MAGIEREK starszy specjalista Oddziału Informacji Nautycznej oraz specjalista ds. publikacji nautycznych Mariusz Deorodzki. Podczas uroczystości do wody morskiej wrzucono butelkę z dokumentami potwierdzającymi „wodowanie”. Na jej znalazcę czeka przygotowana przez BHMW niespodzianka. Obecna publikacja jest już dziesiątym wydaniem locji nr 502 opisującej polskie wybrzeże Bałtyku.
Locja nr 502, wydawana przez BHMW to publikacja, która opisuje polskie wybrzeże oraz należącą do Polski część Zatoki Gdańskiej, Zatoki Pomorskiej, Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego. Opracowano ją na podstawie materiałów własnych BHMW oraz informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych administracji morskiej i instytucji, których rezultaty działalności mają wpływ na bezpieczeństwo i porządek żeglugi. Zawarte zostały w niej wszystkie niezbędne informacje nawigacyjne, hydrometeorologiczne i geograficzne ułatwiające użytkownikom morza zapoznanie się z polskim wybrzeżem. Locja stanowi ważną pomoc nawigacyjną szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz żeglują w tym rejonie morza. Znajdują się w niej rysunki, zdjęcia, plany portów oraz przepisy regulujące żeglugę morską oraz korzystanie z portów na polskim wybrzeżu.
Wodowanie locji na okręcie 8.FOW; foto Jacek Kwiatkowski (6)
Wodowanie locji na okręcie 8.FOW; foto Jacek Kwiatkowski (3)
8.FOW