WARSZAWA: 05:23 | LONDYN 03:23 | NEW YORK 22:23 | TOKIO 12:23

WOW zwiększy efektywność przerobu ropy w LOTOSIE

Dodano: 25 maj 2015, 22:45

Siedemdziesiąt tysięcy ton LPG, 9 tys. ton wodoru i 85 tys. ton węglowodorów ciekłych zapewnić ma rocznie Grupie LOTOS Węzeł Odzysku Wodoru (WOW). Te cenne produkty powstaną z, pochodzących z procesów technologicznych na instalacjach, gazów resztkowych spalanych obecnie w sieci gazu opałowego. W LOTOSIE trwa montaż 300-tonowego zbiornika na LPG, który jest pierwszym urządzeniem stanowiącym część WOW. Uruchomienie całej instalacji planowane jest w IV kwartale 2016.
– Koszt tej inwestycji szybko się zwróci. Zarówno dzięki skierowaniu na rynek dodatkowej ilości gazu płynnego LPG, jak i zwiększeniu produkcji instalacji hydrokonwersyjnych – podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes GL S.A., dyrektor ds. produkcji i rozwoju. – Dodatkowy efekt to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.
Umowa podpisana
Podpisano już umowę, zgodnie z którą amerykańska firma AMCS wybuduje instalację „pod klucz” wg technologii kriogenicznej. Technologia ta okazała się lepszą w porównaniu z alternatywną technologią membranową. Instalacja WOW zapewnia wysoki, 95 proc. odzysk wodoru i wysoką jakość, gotowego już do sprzedaży, LPG. W tej technologii gaz wsadowy jest schładzany do niskiej temperatury, w której następuje rozdział na wodór oraz mieszaninę węglowodorów, które przechodzą w stan ciekły.
– Tworząc nowe projekty i budując nowe instalacje dążymy do zwiększenia efektywności przerobu ropy naftowej – podkreśla Grzegorz Hrycyna, dyrektor ds. inwestycji w GL S.A. – Tak jest i w tym przypadku. To innowacyjne zastosowanie technologii w nowoczesnej instalacji, dzięki której otrzymamy produkty o wysokiej jakości i czystości.
Najważniejszy kompresor i coldbox
Centralnym elementem instalacji będzie tzw. Coldbox, czyli specyficzny wymiennik, w którym mieszanina gazów wodorowych zostanie schłodzona do niskiej temperatury i nastąpi oddzielenie wodoru od węglowodorów, które przejdą w stan ciekły. Powstaną również kolumny destylacyjne, w których będą rozdzielane węglowodory na poszczególne frakcje. Instalacja WOW zbudowana zostanie na działce o powierzchni ok. 1100 m2. Istotnym urządzeniem będzie też specjalny kompresor. Napędzany przez jeden z największych silników w rafinerii, o mocy ponad 4 MW, kompresor będzie sprężał 24,7 tys. Nm3/h gazu wsadowego od ciśnienia 4,5 do 64 atmosfer.
Koszt budowy całej instalacji to ok. 100 mln zł.
Lotos_nowa instalacja odzysku wodoru