WARSZAWA: 22:28 | LONDYN 20:28 | NEW YORK 15:28 | TOKIO 05:28

Wrocław. Przedstawiciele nauki, biznesu i administracji o modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej

Dodano: 27 wrz 2017, 21:54

Grzegorz Witkowski – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym perspektywy ukończenia stopnia wodnego Malczyce, polderu Racibórz i przygotowań do modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Minister zapowiedział konsultacje dotyczące potencjalnych miejsc kolejnych piętrzeń na Odrze. W organizowanym przez rektora Politechniki Wrocławskiej spotkaniu uczestniczyło ok. 40 przedstawicieli nauki administracji i biznesu z nadodrzańskich województw.
Wiceminister Grzegorz Witkowski w swoim wystąpieniu przypomniał o niełatwym procesie akceptacji „Założeń do rozwoju śródlądowych dróg wodnych” ostatecznie przyjętych przez Radę Ministrów w lipcu 2016 roku. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że powrót biznesu na Odrzańską Drogę Wodną już się dokonuje tam, gdzie droga wodna gwarantuje stabilne warunki dla transportu ładunków. Wiceminister podkreślił, że zadaniem rządu jest tworzenie warunków dla rozwoju transportu poprzez zapewnienie dobrych parametrów drogi wodnej. Odnosząc się do polderu Racibórz i stopnia wodnego w Malczycach – który jest budowany od 20 lat – przypomniał, że inwestycje hydrotechniczne nie są łatwe i napotykały do tej pory na poważne przeszkody. Wiceszef resortu zapewnił, że obecny rząd jest zdeterminowany, aby zakończyć inwestycję w Malczycach i uruchomić obiekt w roku 2019. Zapewnił także, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpocznie przygotowania do realizacji kolejnych stopni wodnych na Odrze w Ścinawie i Lubiążu.

Grzegorz Witkowski poinformował także, że prowadzone są prace nad przygotowaniem kompleksowego programu modernizacji całej Odrzańskiej Drogi Wodnej, które potrwają około dwóch lat. W ramach tych prac wiosną przyszłego roku będzie gotowy model Odrzańskiej Drogi Wodnej, który wskaże potencjalne miejsca nowych piętrzeń. Natomiast pierwsze wstępne wyniki modelowania – dla odcinka Odry od Raciborza do ujścia Nysy Łużyckiej – będą zaprezentowane na konferencji dedykowanej nadodrzańskim samorządom, która odbędzie się 6 listopada br. również na Politechnice Wrocławskiej.
Wiceminister Witkowski podziękował przedstawicielom nauki oraz biznesowi za wsparcie ministerstwa w promowaniu transportu wodnego śródlądowego, zaprosił do dalszej współpracy i udziału we współtworzeniu programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Podczas wizyty na miejscu budowy stopnia wodnego w Malczycach uczestnicy spotkania mogli naocznie przekonać się o postępie prac budowlanych i montażowych.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ