WARSZAWA: 03:47 | LONDYN 01:47 | NEW YORK 20:47 | TOKIO 10:47

Wsparcie finansowe dla branży stoczniowej

Dodano: 09 sie 2018, 20:17

9 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości aplikowania o środki unijne w ramach Działania 1.5 -Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Ze środków dostępnych w ramach RPO będą mogły skorzystać mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro, małe przedsiębiorstwa, w których pracuje do 50 osób, a roczny obrót nie przekracza 10 mln euro oraz średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników z rocznymi obrotami do 50 mln euro. Obecnie w sektorze przemysłu stoczniowego w naszym kraju działają głownie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc firmy, które mogą znaleźć się w grupie potencjalnych beneficjentów unijnych środków.

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsiębiorstw z branży stoczniowej w województwie zachodniopomorskim wynosi prawie 40 mln zł (38 821 500 zł). Maksymalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych. W przypadku średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania może wynosić najwyżej 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych może wynosić 300 000 zł, maksymalna kwota to 4 mln zł.
Na spotkaniu przedsiębiorcy z branży stoczniowej dowiedzieli się między innymi: kto może aplikować o środki w ramach RPO, na jakie cele można przeznaczyć uzyskane pieniądze oraz jakie kryteria będą brane pod uwagę podczas oceny złożonych projektów. Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia do 27 września br. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na luty 2019r. ( w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony). 10 sierpnia podobne spotkane z przedstawicielami biznesu stoczniowego odbędzie się w Świnoujściu.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin