WARSZAWA: 19:44 | LONDYN 17:44 | NEW YORK 12:44 | TOKIO 02:44

Wspólne oświadczenie ministerstw ds. transportu zaangażowanych w powstanie Kolejowego Korytarza Towarowego Bałtyk-Adriatyk

Dodano: 11 lis 2015, 21:00

Od 10 listopada 2015 r. Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk (RFC5) łączy centra przemysłowe Europy Środkowej z głównymi europejskimi portami Bałtyku i Adriatyku.
Ministerstwa ds. transportu i zarządcy infrastruktury z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch, 10 listopada 2015 r. uruchomiły Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk (Rail Freight Corridor No. 5 – RFC5). Jest to jeden z 9 Kolejowych Korytarzy Towarowych stworzonych przez UE w celu promocji międzynarodowego, kolejowego transportu towarowego.
Unijne Kolejowe Korytarze Towarowe są integralną częścią europejskiej polityki transportowej, przedstawionej w Białej Księdze dot. transportu, wydanej przez Komisję Europejską w 2011 r. oraz częścią polityk narodowych państw członkowskich zaangażowanych w stworzenie korytarzy. Przyczyniają się do osiągnięcia ogólnego celu: zapewnienia wydajnych, konkurencyjnych i ekonomicznych usług transportu towarowego przy uwzględnieniu wpływu sektora transportowego na środowisko naturalne i zmiany klimatu, obniżania zużycia energii przez sektor transportowy oraz zmniejszanie ruchu na sieci drogowej.
Peter Gašperšič, słoweński minister infrastruktury, jest przekonany, że “stworzenie i ciągłe rozwijanie RFC5 pomoże w przesunięciu znacznej części transportu z dróg na kolej – jako część całej sieci konkurencyjnego przewozu towarów”.
Korytarz biegnie na osi północ-południe, łącząc ze sobą oraz z głównymi portami Bałtyku i Adriatyku główne centra przemysłowe w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoszech.
„RFC5 wspomoże rozwój handlu pomiędzy naszymi krajami oraz wpłynie na pogłębienie integracji europejskiej”, wyjaśnił słowacki minister ds. transportu Ján Počiatek.
Na swojej drodze, RFC5 spotyka się z pięcioma innymi korytarzami, zapewniając tym samym skuteczne połączenie do wielu innych lokalizacji.
W ostatnich latach i dekadach poczynione zostały znaczące wysiłki w celu promocji wykorzystania kolei jako wydajnego, przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego środka transportu. Jednakże efekty w zakresie międzynarodowego transportu kolejowego pozostawały w tyle za znaczącymi sukcesami innych segmentów transportu kolejowego. Aby poradzić sobie z tą sytuacją, celem korytarzy towarowych jest utworzenie w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego usług transportowych.
„Wierzymy, że nam się to uda, ponieważ Kolejowe Korytarze Towarowe są projektem całościowym, nie ograniczającym się tylko do inwestycji infrastrukturalnych. Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest świetną platformą współpracy, umożliwiającą harmonizację krajowych procedur i zasad operacyjnych, zapewniając tym samym bazę dla bezproblemowego, transgranicznego transportu kolejowego”, podkreślił Ladislav Němec, czeski wiceminister ds. transportu.
Aby osiągnąć ten cel, potrzebne było połączenie wysiłków wszystkich zaangażowanych stron. Ministerstwa ds. transportu, zarządcy infrastruktury, organy regulacyjne, przewoźnicy kolejowi i terminale położone wzdłuż korytarza, w ciągu ostatnich czterech lat ustanowiły struktury zarządcze w celu zapewnienia ram dla współpracy.
„Powstanie Korytarza Bałtyk-Adriatyk pomogło wzmocnić współpracę pomiędzy naszymi krajami na wszystkich poziomach” – zauważył sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.
Dzięki tej intensywnej współpracy, wszystkie systemy i procedury potrzebne do rozpoczęcia działalności przez RFC5 są dostępne dla klientów od 10 listopada.
Korytarzowe “jedno okienko” (One Stop Shop), powstałe jako kluczowy atrybut korytarza, umożliwi przedsiębiorstwom kolejowym i spedytorom aplikowanie w jednym miejscu o przepustowość wzdłuż całego korytarza. Oferta składa się z predefiniowanych tras pociągów, które można rezerwować w trakcie tworzenia lub obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów. Dodatkowo, zarządcy infrastruktury pracowali nad harmonizacją zasad działania na ich sieciach. Najwyższej klasy system informatyczny będzie stosowany do dostarczania żądanych przez przedsiębiorców danych, aby umożliwić im przygotowywanie jak najlepszej oferty spedycyjnej.
„Przy pomocy korytarza Bałtyk-Adriatyk, nasze ministerstwa i zarządcy infrastruktury realizują podejście prorynkowe w przewozach kolejowych, wspierając rozwój portów morskich Adriatyku i Bałtyku oraz promując najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego sposób transportu towarów w Europie”, tłumaczył minister infrastruktury i transportu Włoch, Graziano Delrio.
” Powstanie Kolejowego Korytarza Towarowego Bałtyk-Adriatyk jest ważnym pierwszym krokiem, ale na pewno nie końcem pracy nad jego rozwojem” – dodał austriacki minister Alois Stöger.
Przewozy zamawiane w ramach struktur korytarza zaczną być realizowane w grudniu 2015 r., wraz z wprowadzeniem rozkładu jazdy na rok 2016. Zaczynając od uruchomienia pierwszego pociągu, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, działanie korytarza będzie monitorowane poprzez ciągły nadzór ruchu pociągów, analizę ankiet przeprowadzanych wśród klientów oraz okresowe ewaluacje strategiczne. Tym sposobem, RFC5 wraz z pozostałymi ośmioma kolejowymi korytarzami towarowymi, będzie stanowił podstawę dla prawdziwie europejskiej, konkurencyjnej sieci kolejowej.
ministerstwo_logo