WARSZAWA: 15:51 | LONDYN 13:51 | NEW YORK 08:51 | TOKIO 22:51

Współpraca portu i miasta Gdańsk na rzecz ochrony środowiska. Przebudowa systemu sanitarnego Portu Gdańsk

Dodano: 28 lip 2015, 15:24

W wyniku współpracy pomiędzy ZMPG SA i Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp z o.o. – 100-procentową spółką miejską, zostało podpisane porozumienie, które umożliwi kompleksową przebudowę systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z terenów i obiektów znajdujących się w prawobrzeżnej części Portu Gdańskiego, zarządzanych przez ZMPG SA. Zawarte porozumienie zapewnia koordynację inwestycji ZMPG SA i Gminy Gdańsk w celu przyłączenia kanalizacji sanitarnej portu do sieci miejskiej.
Ścieki z terenów portowych po prawej stronie kanału portowego są w chwili obecnej odprowadzane głównie do trzech lokalnych oczyszczalni ZMPG SA, które powstały w latach 70 i 80 ubiegłego stulecia. Rozwój portu i zagospodarowanie terenów portowych powoduje konieczność stałego rozwoju i dostosowywania infrastruktury sieciowej, w tym sieci sanitarnej, do aktualnych potrzeb, przepisów i standardów ochrony środowiska.
Efektem przebudowy systemu kanalizacyjnego ZMPG SA będzie skierowanie wszystkich portowych ścieków sanitarnych poprzez miejską sieć kanalizacyjną do oczyszczalni Wschód. Istniejące oczyszczalnie będą sukcesywnie likwidowane, a uwalniane w ten sposób tereny będą mogły być wykorzystane na inną działalność portową.
System kanalizacji sanitarnej objęty przebudową, zapewnia odbiór ścieków z obszaru obejmującego ponad połowę terenów zarządzanych przez ZMPG SA. W ramach przebudowy zostanie wymienionych i zbudowanych ponad 8 km rurociągów sanitarnych oraz zmodernizowanych ok. 15 przepompowni ścieków. Dzięki tej inwestycji część terenów do tej pory niezagospodarowanych, zostanie uzbrojona w możliwość odbioru ścieków do sieci, co jednocześnie poprawi zdecydowanie atrakcyjność działek pod lokalizację działalności dla potencjalnych klientów portu.
Inwestycja ta w przyszłości umożliwi także odbiór i przekazywanie do sieci miejskiej ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich cumujących w Porcie Gdańskim, zgodnie z wymaganiami konwencji MARPOL, która na mocy załącznika IV wprowadziła bezwzględny zakaz zrzutu zanieczyszczonych ścieków do morza dla statków pasażerskich. Przy czym dla jednostek nowo zbudowanych obostrzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., natomiast dla istniejących statków pasażerskich – z dniem 1 stycznia 2018 r.
Realizacja całego procesu przebudowy systemu sanitarnego jest przewidziana na 3 lata. Ze względu na skalę inwestycji i wielkość obszaru nią objętego, całość prac będzie rozłożona na zadania i realizowana etapowo. Podczas prowadzenia inwestycji musi być zachowana bowiem ciągłość pracy istniejącej kanalizacji sanitarnej w sposób niezakłócający funkcjonowania kontrahentów na terenie portu.
Aktualnie jest prowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy kanalizacji sanitarnej ZMPG SA., gdzie termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia br.
Przedsięwzięcie to jest jednym z przeszło stu projektów inwestycyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA zaplanowanych na ten rok. Jak dotąd wszystkie udaje się na tyle sprawnie przeprowadzić, że na koniec czerwca tego roku zaawansowanie prac inwestycyjno-remontowych sięgało aż 78%. Przypomnijmy, że wartość tych prac zaplanowanych na rok 2015 opiewa na niebagatelną kwotę ponad 100 mln złotych.
1
6