WARSZAWA: 04:21 | LONDYN 02:21 | NEW YORK 21:21 | TOKIO 11:21

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na statkach morskich

Dodano: 28 lip 2015, 10:08

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017), termin zgłaszania przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich upływa 25 września 2015 r.
W rozumieniu ustawy – Kodeks wyborczy, polskim statkiem morskim jest statek będący w całości własnością polskiego armatora mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, podnoszący polską banderę i dowodzony przez polskiego kapitana.
Zgodnie z art. 15 ustawy – Kodeks wyborczy, obwody głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, na wniosek armatora zgłoszony najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Warunki niezbędne do utworzenia obwodu do głosowania:

statek morski znajduje się w podróży w okresie obejmującym dzień wyborów,
przebywa na nim co najmniej 15 wyborców,
istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.
ministerstwo_logo