WARSZAWA: 18:56 | LONDYN 16:56 | NEW YORK 11:56 | TOKIO 01:56

Wyróżnienie „TEN, KTÓRY ZMIENIA POLSKI PRZEMYSŁ” 2015 dla OT Logistics

Dodano: 26 sty 2016, 10:49

Spółka OT Logistics została wyróżniona tytułem „Ten, który zmienia polski przemysł” za 2015 rok. Nagrodę odebrał prezes spółki Zbigniew Nowik. Kapituła przyznała ją za konsekwentne budowanie przez OT Logistics S.A. – poprzez akwizycje w kraju i za granicą – potencjału polskiego sektora TSL. Jak podkreślono w uzasadnieniu, spółka kontynuuje polskie tradycje transportu śródlądowego – także na rzekach i kanałach Europy Zachodniej, a miarą jej sukcesu jest zdobycie dominującego udziału w przewozach barkami we wschodnich krajach Niemiec.
Jako jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej, OT Logistics utrzymuje wysoką rentowność. Zarząd firmy konsekwentnie pracuje nad planami rozwoju nowych, istotnych dla całej branży, projektów. W bardzo aktywnym II półroczu 2015 roku OT Logistics zakupiła akcje spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stała się właścicielem polskiej firmy kolejowej Landkol (przewóz kruszyw i towarów masowych), a także sfinalizowała umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Portu Gdańsk, gdzie będzie realizować budowę portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro.
Łącząc w łańcuchy różne ogniwa logistyki, OT Logistics staje się jedną z nielicznych w Polsce firm z rodzimym kapitałem, z możliwościami i ambicjami – także w skali międzynarodowej.
zbigniew nowik-98ed358c6a