WARSZAWA: 18:02 | LONDYN 16:02 | NEW YORK 11:02 | TOKIO 01:02

Wzrost obrotów w terminalu promowym w Świnoujściu

Dodano: 19 sty 2015, 8:06

Wzrosły obroty w terminalu promowym w Świnoujściu. W porównaniu do roku 2013, w roku ubiegłym największy wzrost, aż o 14,9% odnotowano w obsłudze ruchu pasażerskiego. Z terminalu promowego w Świnoujściu skorzystało 900 318 pasażerów. Z prognoz obrotów portowych na rok bieżący wynika, że w roku 2015 ruch pasażerski może się zwiększyć nawet do miliona osób.
O 11,3% wzrosła ilość obsługiwanych ładunków osiągając poziom 5 046 405 ton.
Do 223 7687 zwiększyła się także liczba korzystających z terminalu samochodów osobowych – wzrost o 11,7%, pojazdów ciężarowych o 10,1% i wagonów kolejowych o 9,7%. Spadek o 9% zanotowano jedynie w obsłudze autobusów, których liczba zmniejszyła się z 1.012 w roku 2013 do 921 w roku ubiegłym. Taka sytuacja spowodowana jest stałą zmianą struktury ruchu pasażerskiego, czyli malejącą liczbą grup turystycznych na rzecz przejazdów indywidualnych.
Bardzo ważnym wskaźnikiem jest wzrost liczby zawinięć promów. W roku 2013 odnotowano 2 939 zawinięć, w roku ubiegłym liczba zawinięć zwiększyła się do 3 289, co stanowi wzrost o 11,9%.