WARSZAWA: 10:12 | LONDYN 08:12 | NEW YORK 03:12 | TOKIO 17:12

Wzrost przeładunków w gdyńskim porcie

Dodano: 18 paź 2016, 16:53

Pierwsze trzy kwartały 2016 roku Port Gdynia zamknął przeładunkami na poziomie 14,38 mln ton, co oznacza wzrost o 2,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Największa dynamikę wzrostu przeładunków (+ 256,0%), w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2015r., odnotowano w grupie „ropa i przetwory naftowe” ( z 334,1 tys. ton w 2015 do 855,4 tys. ton w 2016r.). Zwiększenie obrotów nastąpiło również w grupie „węgiel i koks”, gdzie przeładowano 1250,4 tys. ton (+ 12,4%). Spadki odnotowano w czterech grupach ładunkowych, tj. drobnica, zboże, inne masowe oraz drewno, a wyniosły one odpowiednio: – 0,9% (- 79,5 tys. ton),- 2,2% (- 65,3 tys. ton), – 20,4% (- 210,4 tys. ton) oraz – 1,0% (- 0,5 tys. ton). O ile okres 9 miesięcy odznacza się niewielkim wzrostem, to warto dodać, iż przeładunki w samym miesiącu wrześniu zamknęły się wynikiem o 20,8% lepszym niż we wrześniu 2015 roku. Z reguły IV kwartał roku jest relatywnie najlepszy pod względem obrotów portowych – zatem należy spodziewać się, iż przeładunki w skali całego roku będą nieco wyższe niż w 2015 roku.
W ostatnich latach Port Gdynia stracił znaczną część przeładunków kontenerowych. Dwuletnie opóźnienie w budowie obrotnicy i pogłębieniu kanału portowego istotnie przyczyniło się do tego spadku. Na szczęście, po kilku latach starań udało się rozwiązać podstawowy problem – przejęcie nieruchomości i uzyskanie uzgodnień od Stoczni Marynarki Wojennej, której infrastruktura była niezbędna dla rozbudowy Obrotnicy nr 2. Rozpoczęcie budowy obrotnicy nastąpi jesienią. Zostanie ona oddana do użytku na początku 2018 roku, a jej średnica 480 m stworzy warunki do zawijania do portu statków o długości 400 m. br. Jednak wysiłek samego portu nie będzie w pełni efektywny, jeśli nie będą realizowane kluczowe inwestycje poprawiające jego dostępność od strony lądu – tj. w infrastrukturę drogową (droga czerwona) oraz kolejową (linia 201). Konieczne jest zatem skoordynowanie inwestycji budżetu państwa, zarządu portu oraz poszczególnych terminali przeładunkowych.