WARSZAWA: 16:31 | LONDYN 14:31 | NEW YORK 09:31 | TOKIO 23:31

Wzrost przeładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Dodano: 20 mar 2015, 13:10

O 2,4% wzrosły obroty w portach w Szczecinie i Świnoujściu w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. W styczniu i lutym w portach ujścia Odry przeładowano 3 797,8 tys. ton ładunków.
Największy wzrost, aż o 61,9% odnotowano w obrotach zbóż, których przeładowano 340,7 tys. ton. O 35,8% zwiększyły się przeładunki ropy naftowej i jej przetworów osiągając poziom 299,1 tys. ton. O 8,6% wzrosły obroty w grupie towarowej określanej jako „inne masowe”, na co złożyły się między innymi większe przeładunki kruszyw na wyspie Gryfia. Wzrosły także  o 7,1% przeładunki drobnicy (wzrost drobnicy promowej i kontenerowej).
Znaczny wzrost obrotów zbóż spowodowany jest wzrostami przeładunków zarówno w imporcie o 47 % jak i w eksporcie o 68 %. Taka sytuacja ma związek z polepszeniem warunków cenowych na światowym rynku zbóż.
W związku z lepszą ceną sprzedawano zboże z zapasów magazynowych zarówno w Szczecinie jak i w Świnoujściu oraz przyjmowano zboże (głównie śrutę sojową). 
O 31,9 % spadły przeładunki węgla, które zamknęły się wielkością 518 tys. ton ( w ubiegłym roku było to 760,8 tys. ton). Spadły także obroty drewna o 20,8% oraz rudy o 8%.
Wyraźny spadek przeładunków węgla wynika przede wszystkim ze znacznego zmniejszenia eksportu polskiego węgla  o 55 % (strajki w spółkach węglowych, wyższe koszty wydobycia i transportu przy niekorzystnej cenie na rynku).   
Od wielu miesięcy systematycznie wzrastają obroty kontenerowe, które w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy ubiegłego roku wzrosły aż o 41,8% osiągając poziom 14 859 TEU.
1
100_4515