WARSZAWA: 09:45 | LONDYN 07:45 | NEW YORK 02:45 | TOKIO 16:45

Wzrost przeładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Dodano: 19 sty 2015, 8:44

Przeładunki_grudzień_2014W roku 2014 przy nabrzeżach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przeładowano 23 401,4 mln ton towarów tj. o 2,9% więcej niż w roku 2013.
Największy wzrost obrotów aż o 12,6% z poziomu 2 887,6 mln ton w roku 2013 do 3 250,0 mln ton w roku 2014 odnotowano w grupie ładunków określanych jako „inne masowe”. O 10,1% w porównaniu do roku 2013 wzrosły przeładunki drobnicy osiągając wielkość 10 337,2 mln ton ( w roku 2013: 9 392,2 mln ton). O 1,6% wzrosły obroty węgla, o 3,6 zwiększyły się przeładunki drewna. Znacząco, bo aż o 29,2% spadły obroty rudy. Przeładunki zboża były na poziomie z 2013 roku tj. 1 644,3 tys. ton.
Wyraźny wzrost przeładunków towarów określanych w portowej statystyce jako „inne masowe” wynika przede wszystkim ze wzrostu przeładunku kruszyw w imporcie wykorzystywanych do budowy nowych nabrzeży na wyspie Gryfia i w Skolwinie oraz do umacniania brzegów Kanału Piastowskiego. Na wzrost obrotów tego typu ładunków składają się także wzrosty przeładunków kamienia wapiennego i złomu oraz utrzymujący się wysoki poziom przeładunków nawozów -ponad 1,1 mln ton.
Zmniejszenie obrotów rudy jest konsekwencją spadku zapotrzebowania przede wszystkim czeskich i słowackich, ale także niemieckich stalowni na surowiec sprowadzany drogą morską. W ostatnim okresie znacząca część transportu rudy odbywa się transportem kolejowym, co w oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie przeładunków w portach.
Aż o 25,9% wzrosły obroty kontenerowe, z poziomu 62 307 TEU w roku 2013 do 78 439 TEU w roku 2014. Systematyczny wzrost przeładunków kontenerowych to stała, obserwowana od wielu lat tendencja w polskich portach.