WARSZAWA: 10:01 | LONDYN 08:01 | NEW YORK 03:01 | TOKIO 17:01

Wzrost przeładunków w rosyjskich portach morskich

Dodano: 22 sty 2018, 6:29

Jak informuje Stowarzyszenie Komercyjnych Portów Morskich (ASOP) w roku 2017 w rosyjskich portach morskich przeładowano łącznie 786,97 mln ton ładunków, to o 9% więcej niż w roku 2016.
Przeładunki ładunków suchych osiągnęły poziom 372,9 mln ton tj. o 11,1% więcej niż rok wcześniej. W tej grupie ładunków najwyższy wzrost odnotowano w obrotach zboża (+ 34,7%), węgla (+ 13,4%) oraz nawozów mineralnych (+ 9,2%).
Przeładunki ładunków płynnych wyniosły 414 mln ton i były wyższe od zrealizowanych w roku 2016 o 7,2%. W tej grupie ładunkowej najbardziej znaczący wzrost odnotowano w obrotach ropy naftowej, której przeładowano 253,2 mln ton, o 11% więcej niż rok wcześniej. Znacząco wzrosły także obroty skroplonego gazu osiągając wielkość 14,7 mln ton a więc o 8,8% więcej niż w roku 2016.
Patrząc z perspektywy naszych portów morskich warto odnotować, że rosyjskie morskie porty bałtyckie obsłużyły w ubiegłym roku 247,5 mln ton ładunków, o 4,6% więcej niż rok wcześniej. Najwyższy poziom przeładunków osiągnął port Ust-Ługa – 103,3 mln ton, co stanowi wzrost o 10,6% w porównaniu do roku 2016. Na kolejnych miejscach znalazły się porty: Primorsk- 57,6 mln ton, St. Petersburg – 53,6 mln ton oraz Vysotsk – 17,5 mln ton. Warto także zauważyć, że Primorsk utrzymał drugą pozycję w zestawieniu, mimo że obroty portu były o 10,6% niższe niż w roku 2016 i był to jedyny rosyjski morski port bałtycki, w którym zanotowano spadek przeładunków.

Fot. Port Ust-Ługa