WARSZAWA: 10:27 | LONDYN 08:27 | NEW YORK 03:27 | TOKIO 17:27

Wzrost przeładunków w Rotterdamie

Dodano: 21 lip 2015, 10:32

W pierwszym półroczu bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przeładunki portu w Rotterdamie wzrosły o 6,8%. Wzrost przeładunków spowodowany był przede wszystkim zwiększoną dynamiką obrotów trzech grup ładunkowych: produktów naftowych- w tym segmencie przeładunki wzrosły aż o 28,7%, ropy naftowej – wzrost o 8,3%, ładunków skonteneryzowanych-wzrost o 3,7%.
Spadły obroty ładunków masowych, głównie węgla zboża i rudy. Wzrost przeładunków produktów naftowych i ropy naftowej wynika z faktu utrzymującej się od dłuższego czasu niskiej ceny ropy naftowej na rynkach światowych, co powoduje zwiększony import tego surowca realizowany w znacznej części przez port Rotterdamie. Wzrost obrotów kontenerowych to stała tendencja w europejskich portach i największy europejski port nie jest tu wyjątkiem. Warto jednak podkreślić, że w Rotterdamie powstały dwa nowe terminale do obsługi kontenerów: APM Terminals i RWG.
Po raz pierwszy od 2010 roku o 3% wzrosła liczba statków obsłużonych w porcie Rotterdam.
245px-Lashbakken_in_de_Waalhaven
Fot. Wikipedia