WARSZAWA: 23:47 | LONDYN 21:47 | NEW YORK 16:47 | TOKIO 06:47

XXIX posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

Dodano: 24 lis 2017, 13:40

Zrównoważone wykorzystanie zasobów mineralnych środowiska morskiego było tematem rozmów 29. posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP, któremu przewodniczył Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Oprócz członków Zespołu, w spotkaniu uczestniczył także Profesor Mariusz Orion Jędrysek – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego i Wspólnej Organizacji Interoceanmetal.
Podczas posiedzenia Profesor Mariusz-Orion Jędrysek, omówił zaangażowanie Polski w działalność Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ. Uczestnicy spotkania poznali zarys programu wieloletniego „Program Rozpoznawania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO oraz założenia programu budowy statku specjalistycznego do eksploracji i eksploatacji dna morskiego.
Ponadto podczas spotkania miała miejsce prezentacja na temat udziału Polski w pracach badawczych dna oceanicznego w ramach Wspólnej Organizacji Interoceanmetal oraz działalność Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.
Rozmowy dotyczyły również stanu prac w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz organizacji w dniach 13 – 16 czerwca 2018 r. Światowych Dni Morza w Polsce i Forum dla Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego przygotowywanego również przez Polskę.


Biuro Prasowe MGMiŻŚ
***
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.