WARSZAWA: 05:30 | LONDYN 03:30 | NEW YORK 22:30 | TOKIO 12:30

XXVI posiedzenie Polsko – Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

Dodano: 29 paź 2018, 21:33

W dniach 23 – 24 października 2018 r. we Wrocławiu odbyło się XXVI posiedzenie Polsko – Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. Współpraca na wodach granicznych obejmuje przede wszystkim koordynację działań utrzymaniowych i inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry. W pracach Komisji i Grup Roboczych biorą udział przedstawiciele między innymi służb meteorologicznych, hydrologicznych i administracji wodnej odpowiedzialnej za utrzymanie rzek i realizację inwestycji w obydwu krajach.
Granica państwowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w znacznej części długości przebiega na Odrze i Nysie. Współpraca pomiędzy krajami w ramach komisji do spraw wód granicznych służy przede wszystkim zagwarantowaniu ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców, a także koordynacji gospodarki wodnej po obu stronach granicy i ochronie wód granicznych.
W ramach Komisji działają cztery tematyczne grupy robocze, zajmujące się głównymi aspektami gospodarki wodnej, które w ostatnim roku zrealizowały między innymi następujące zadania:
– wypracowanie zasad współpracy dotyczących prognoz i ostrzegania w przypadku zagrożenia powodziowego i powodzi;
– wspólne pomiary hydrologiczne pozwalające na oszacowanie zasobów wodnych w zlewni Nysy Łużyckiej i dorzeczu Odry;
– opracowanie bilansów wodnogospodarczych oraz ilościowo – jakościowych na potrzeby przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu transgranicznym, np. poborów wód i przerzutów wód pomiędzy zlewniami.
Jedną z inicjatyw Komisji – podsumowanych na posiedzeniu – był zakończony w 2017 r. wspólny projekt badawczy realizowany od 2011 r. z udziałem Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby. Projekt miał na celu ustalenie źródeł zanieczyszczeń herbicydami w dorzeczu Odry i wdrożenie programów naprawczych. W badaniach uczestniczyły polskie, czeskie i niemieckie laboratoria. W efekcie zrealizowanych prac poziom zanieczyszczenia niebezpieczną substancją znacznie spadł i od 2016 r. nie przekracza norm.
Na spotkaniu uzgodniono plan pracy poszczególnych grup roboczych na 2019 r. Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Republice Federalnej Niemiec.
***
Współpraca dwustronna realizowana jest w oparciu o umowę między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzoną w Warszawie, w dniu 19 maja 1992 r. Od stycznia 2018 r. współpraca międzynarodowa na wodach granicznych należy do kompetencji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, właściwego ds. gospodarki wodnej.


MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin