WARSZAWA: 03:30 | LONDYN 01:30 | NEW YORK 20:30 | TOKIO 10:30

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne zaprasza zainteresowanych dzierżawą

Dodano: 09 lut 2021, 9:28

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zaprasza do wyrażenia zainteresowania dzierżawą terenów inwestycyjnych w szczecińskim porcie, określanych jako Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne (ZCL). Chodzi o obszar o łącznej powierzchni blisko 9,4 ha, na którym może być prowadzona działalność usługowa, logistyczna, dystrybucyjna czy produkcyjna. Dzierżawą może być objęty cały teren, bądź poszczególne jego części, począwszy od 2 ha.

Atrakcyjna lokalizacja

Tereny Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego położone są w centralnym punkcie szczecińskiego portu. Dzięki doskonałemu skomunikowaniu z systemem drogowym, możliwe jest wygodne transportowanie ładunków pomiędzy ZCL i sąsiadującymi nabrzeżami. Z kolei bezpośrednie sąsiedztwo firm przeładunkowych oraz świadczących wszelkiego rodzaju usługi okołoportowe, pozwolą przyszłemu dzierżawcy znacząco ograniczyć koszty wielu operacji logistycznych.
Niewątpliwym atutem takiej lokalizacji jest również bliskość Wolnego Obszaru Celnego, linia kolejowa oraz bezpośredni wjazd i wyjazd z terenów portowych na drogę wylotową ze Szczecina. Ponadto, w pobliżu oferowanych nieruchomości znajdują się wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności, włączając w to także infrastrukturę teletechniczną. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jako dostawca mediów zapewnia jakość dostarczanych usług na najwyższym poziomie.

DCIM101MEDIADJI_0407.JPG

Teren w pełni gotowy do wydzierżawienia

Obszar Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego obejmuje kilka działek położonych w Szczecinie przy ul. Stanisława Hryniewieckiego oraz ul. Ks. Stanisława Kujota. Teren ZCL jest podzielony na dwie części o powierzchni 5,99 ha oraz 3,39 ha. Rozdziela je droga.
Obie działki są w pełni gotowe do wydzierżawienia – uzbrojone, a nośność dróg dojazdowych została podwyższona do 115 kN/oś.
Istniejące sieci – wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych – są z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. Podobnie jak znajdujące się tu stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV, przepompownie ścieków sanitarnych czy inne urządzenia.

Szeroki wachlarz możliwości

W granicach nieruchomości, przyszłym dzierżawcom ZMPSiŚ proponuje zrealizowanie inwestycji, polegającej między innymi na wybudowaniu obiektów budowlanych z ich przeznaczeniem na funkcje: usługową, logistyczną, dystrybucyjną, produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Spółka podjęła starania w celu wydzierżawienia tych terenów inwestycyjnych, mając na celu zapewnienie dalszego dynamicznego rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.
Zaproszenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście skierowane jest do podmiotów zainteresowanych wydzierżawieniem terenów inwestycyjnych w porcie w Szczecinie, dla których ważnym elementem jest możliwość transportu towarów drogą morską. Mogą to zrobić, wypełniając Ankietę Programową Inwestycji (API), która jest dostępna na stronie internetowej spółki.
Informacje o zainteresowaniu dzierżawą terenu wraz z wypełnioną ankietą można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestor@port.szczecin.pl lub złożyć pisemnie na adres: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin. Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 marca br.
Szczegóły oferty dostępne są pod adresem:
https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/dla-inwestor%C3%B3w/tereny-inwestycyjne/szczecin/zcl/zaproszenie-do-wyrazenia-zainteresowania-zcl/