WARSZAWA: 09:52 | LONDYN 07:52 | NEW YORK 02:52 | TOKIO 16:52

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. wspiera rozwój nowoczesnych technologii dla transportu intermodalnego

Dodano: 02 mar 2017, 22:59

Dnia 2 marca 2017 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisały umowę partnerską w ramach projektu „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” (Space3ac Intermodal Transportation) realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa określa ramy udziału ZMPG S.A. w projekcie w charakterze tzw. Dużego Przedsiębiorstwa zgłaszającego zapotrzebowanie portu na rozwiązania z wykorzystaniem technologii satelitarnych.
Realizowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) projekt, którego Partnerem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., został wybrany w konkursie ScaleUP ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w połowie 2016 roku. To pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców pracujących z technologiami satelitarnymi – z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych przedsiębiorstw, w tym spółek skarbu państwa. Konkurs prowadzony był w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Do konkursu zgłosiło się 61 uczestników, w jury byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W konkursie rozstrzygniętym w listopadzie 2016 roku nagrodzono 10 partnerstw. Laureaci uzyskają łącznie 60 mln zł dofinansowania na realizację programów akceleracyjnych dla startupów.
Projekt Space3ac Intermodal Transportation wesprze 20 firm pracujących z technologiami satelitarnymi, które w procesie akceleracji opracują rozwiązania dla spółek skarbu państwa: Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, C.Hartwig Gdynia SA, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Polskiej Agencji Kosmicznej.
5
Akcelerator udzieli firmom wsparcia doradczego i eksperckiego oraz finansowego w wysokości nawet 200 tysięcy PLN na jeden projekt. Rekrutacja do programu już trwa, a firmy i zespoły mają czas na zgłoszenie poprzez stronę www.space3.ac. Akcelerator Space3ac w swojej pierwszej edycji skupiał się na projektach o charakterze startupowym – mówi Aleksandra Jankowska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pozytywny efekt tej edycji sprawił, iż obecnie idziemy o krok dalej, angażując ten potencjał w realizację potrzeb konkretnej branży, która ma szczególnie silną pozycję na Pomorzu.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zgłosił do realizacji trzy zadania dla startupów. Mają one na celu stworzenie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie infrastrukturą portową, środowiskiem oraz inteligentny system zarządzania ruchem na terenie portu.
2
– Zapalamy zielone światło dla przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych, które pozwolą zaangażować potencjał początkujących przedsiębiorstw. Zaktywizować je na rzecz praktycznego wykorzystania nowych technik i technologii służących rozwojowi gospodarki morskiej – mówi Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – Chcemy, by port i prowadzona tu działalność była innowacyjna i perspektywiczna. By wykorzystywała nowinki techniczne, które pozwolą nam skutecznie zwiększać konkurencyjność portu. Projekt realizowany w partnerstwie z PSSE daje taką możliwość. Wierzymy, że dzisiaj uda nam się rozpocząć współpracę, która przyczyni się do stworzenia inteligentnego zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w porcie, ale nie tylko. Mamy także nadzieję, że znajdziemy w ten sposób firmę, która stworzy inteligentny system pomiaru hałasu, zapylenia i emisji odorów w newralgicznych punktach portu wraz z systemem przesyłu danych. Kolejnym zadaniem dla startupów jest opracowanie profesjonalnej trójwymiarowej mapy obszaru portu z cechami Systemu Informacji Przestrzennej – GIS (Geographic Information System).
3
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zobowiązały się do współpracy oraz ogłoszenia wraz z Partnerami Projektu dwóch naborów dla startupów. Termin zakończenia rekrutacji do pierwszego z nich upływa z dniem 30 marca 2017 roku, drugi etap realizowany będzie w okresie od 1 września do 30 listopada 2017 roku. Cały projekt potrwa do 29 kwietnia 2018 roku.
Projekt pilotażowy „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno LAB Pilotaż Scale UP.
4
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.