WARSZAWA: 09:49 | LONDYN 07:49 | NEW YORK 02:49 | TOKIO 16:49

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podsumował rok 2021

Dodano: 26 sty 2022, 10:00

Pomimo trwającej pandemia COVID-19 Port Kołobrzeg w 2021 roku odnotował istotne wzrosty we wszystkich występujących w Kołobrzegu funkcjach portowych i po raz kolejny stał się wiodącym ośrodkiem gospodarki morskiej, wśród średnich i małych portów morskich polskiego wybrzeża.

W ubiegłym roku w Porcie Handlowym przeładowano 173,5 tysiąca ton towarów, co stanowi wzrost o ponad 23% w porównaniu z rokiem 2020 i jest to wynik wpisujący się w tendencję wzrostowo-rozwojową Portu Kołobrzeg sprzed pandemii COVID-19. Wiodącym ładunkiem w roku 2021 było drewno, które stanowiło niemal 50% wszystkich obsługiwanych w porcie towarów. Druga połowa wolumenu przeładunkowego okazała się dużo bardziej różnorodna, gdyż składały się na nią takie ładunki jak: pellet z udziałem 19,6% w łącznej masie ładunkowej, kruszywo (17,4%), towary typu agro (11,8%) oraz produkty chemiczne (1,7%). Warto zaznaczyć, że po wieloletniej przerwie do kołobrzeskiego portu dzięki staraniom związanymi z aktywizacją przeładunków powróciło zboże (owies), a ładunki typu agro z roku na rok stanowią większy udział w całkowitej obsłudze ładunkowej. Co istotne, do portu mogą zawijać statki handlowe o długości 100 m, co umożliwia jednorazowo obsłużyć ok. 4 tys. ton towaru. W tym miejscu należy wspomnieć, że Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., zgodnie z przyjętą strategią rozwojową portu, opracował analizę nawigacyjną wskazującą, że w niedalekiej przyszłości do Portu Kołobrzeg będą mogły zawijać jednostki o długości 130m, szerokości 20m i zanurzeniu 7,5m.
Port Kołobrzeg to nie tylko przeładunki. Jako miejscowość turystyczna, Kołobrzeg prężnie wykorzystuje działalność tzw. białej floty. Tutaj odnotowano wzrost pasażerów na statkach żeglugi redowej o 34 % w porównaniu do ubiegłego roku, co przełożyło się na blisko 280 tysięcy pasażerów żeglugi redowej i 866 obsłużonych jachtów.
Natomiast w Porcie Rybackim wyładowano ponad 42 tysiące ton ryb, dzięki czemu po raz kolejny kołobrzeski port znalazł się na czele zestawienie wyładunków ryb oraz przetworów rybnych. W 2021 roku wyładowywano następujące gatunki ryb: śledź, szprot, gładzica, stornia, dobijak, ale znalazły się także inne gatunki ryb, tj.: dorsz, łosoś, czy troć wędrowna.

Źródło: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg