WARSZAWA: 17:34 | LONDYN 15:34 | NEW YORK 10:34 | TOKIO 00:34

Zawarto porozumienie ws. przesunięcia środków finansowych pomiędzy Priorytetami PO „Rybactwo i Morze”

Dodano: 12 sty 2018, 7:07

Zakończono spór rybaków śródlądowych z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczący przesunięcia środków finansowych pomiędzy priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Planowane w ubiegłym roku przesunięcie środków finansowych pomiędzy Priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w tym redukcja systemu rekompensat wodno-środowiskowych na rzecz wsparcia rybołówstwa morskiego wywołała kontrowersje w środowisku rybackim. Podstawę decyzji o ograniczaniu systemu rekompensat stanowił pogarszający się od lat stan zasobów Morza Bałtyckiego, niskie ceny rynkowe produktów rybołówstwa, wynikające ze złej kondycji poławianych ryb, co w efekcie spowodowało, iż działalność rybacka na obszarze Morza Bałtyckiego stała się nierentowna.
Podczas trwających wielomiesięcznych konsultacji społecznych minister Marek Gróbarczyk dokładnie zapoznał się z postulatami hodowców karpia, osobiście odwiedzając gospodarstwa rybackie w Brzeszczach, Rykach i Przygodzicach.

W czwartek 11 stycznia w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie, podczas którego porozumiano się ze środowiskami rybackimi i zakończono spór. Po uwzględnieniu propozycji przedstawicieli sektora akwakultury i mając na uwadze równowagę między potrzebami branż śródlądowej i morskiej, zapadła decyzja o pozostawieniu do dyspozycji hodowców karpia kwoty 50,99 mln euro. Kwota ta niewątpliwie pozwoli zrekompensować hodowcom koszty związane z prowadzoną działalnością ekologiczną i tym samym zwiększy rentowności gospodarstw rybackich.
– Mamy nadzieje, że dotacje przyczynią się do rozwoju produkcji karpia, ale też produkcji całej akwakultury. Mamy ogromne możliwości, aby rozwijać te branże rybactwa śródlądowego, przede wszystkim polskie przetwórstwo – stwierdził minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.
Wspólnie wypracowana wysokość rekompensaty, w ramach zawartego ze środowiskiem kompromisu, na poziomie 779 zł do 1 ha powierzchni stawu na 1 rok stanowi wsparcie zbliżone do tego, które było udzielone w ramach działań wodno-środowiskowych w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

– Stajemy w jednym szeregu do realizacji naszych zadań. Mam wrażenie, że teraz w znacznie lepszej atmosferze uda się zrealizować projekty w 2018 roku – stwierdził na briefingu prasowym Sławomir Litwin, Przewodniczący Komitetu Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków.
– Bardzo serdecznie dziękuję panu Przewodniczącemu, ale też wszystkim uczestnikom spotkania, którzy uczestniczyli w procesie negocjacyjnym. Mamy kompromis, który jest niezwykle ważny. Udało się zażegnać spór i zaproponować realne wsparcie produkcji karpiowej w Polsce – stwierdził minister Marek Gróbarczyk. Zaprosił hodowców do „daleko idącej współpracy w ramach aliansu, który został zawarty”.
Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w zakresie Pakietu 1 – podstawowego oraz Pakietu 2 – rozszerzonego, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizacje działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2018 r.
Dzięki zawartemu porozumieniu pozycja Polski w produkcji ryb słodkowodnych na arenie międzynarodowej zostanie utrzymana, a chów i hodowla ryb stanowić będzie kluczowy element rozwoju całego rodzimego sektora rybackiego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-01-27

1 EUR - 4,7076 1 USD - 4,3252
1 CHF - 4,6961 1 GBP - 5,3505

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin