WARSZAWA: 16:11 | LONDYN 14:11 | NEW YORK 09:11 | TOKIO 23:11

Żegluga wbrew przepisom

Dodano: 20 lip 2015, 14:23

Naruszenia przepisów bezpieczeństwa żeglugi, dotyczących rybołówstwa oraz brak dokumentów uprawniających do przekroczenia morskiej granicy państwowej stwierdzili w kontrolowanych w weekend na Bałtyku łodziach, kutrach, jachtach i skuterach funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, pełniący służbę patrolową na jednostkach pływających SG.
Grupa kontrolna z jednostki pływającej SG-412 z Kaszubskiego Dywizjonu SG skontrolowała na Zalewie Wiślanym łódź z portu w Piaskach z dwoma osobami na pokładzie. Funkcjonariusze stwierdzili brak inspekcji rocznej w karcie bezpieczeństwa, a u obu załogantów – brak wymaganych świadectw STCW (certyfikaty odbycia szkoleń niezbędnych do pełnienia funkcji członka załogi). Ponadto na burcie brakowało oryginału licencji połowowej. Strażnicy graniczni zakazali dalszego rejsu i skierowali jednostkę do portu w Piaskach.
Około 21 mil morskich na północ od portu w Mrzeżynie podczas patrolowania Wyłącznej Strefy Ekonomicznej grupa kontrolna z SG-216 Pomorskiego Dywizjonu SG przeprowadziła kontrolę jednostki sportowo-żeglarskiej bandery polskiej z 13 osobami na pokładzie. Jedna osoba nie posiadała przy sobie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej, za co została ukarana mandatem.
Tymczasem aż czterech spośród osiemnastu pasażerów jednostki sportowo-wędkarskiej polskiej bandery, która wpłynęła do portu w Łebie z rejsu powyżej 12 mil morskich, nie miało przy sobie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Za popełnione wykroczenia wszyscy otrzymali mandaty karne.
W trakcie patrolowania jednostką pływającą SG-066 Zatoki Puckiej funkcjonariusze z Placówki SG we Władysławowie skontrolowali pięć łodzi motorowych oraz dwa skutery motorowodne, na których znajdowały się łącznie 24 osoby. Ujawnili trzy jednostki, na których siedem osób nie miało środków ratunkowych, dwa przypadki, w których motorowodniacy nie posiadali dokumentów rejestracyjnych skuterów wodnych, a nawet osobę, która nie posiadała patentu do prowadzenia skutera wodnego.
Straż Graniczna wystąpi z wnioskami o wszczęcie postępowań administracyjnych do administracji morskiej oraz Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
ATTHWFBV
Fot. A. Ciejpa MOSG