WARSZAWA: 11:51 | LONDYN 09:51 | NEW YORK 04:51 | TOKIO 18:51

Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

Dodano: 07 mar 2017, 21:12

7 marca br. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbyło się Zgromadzenie Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie współpracy Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego z organizatorami 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który w dniach 8-9 czerwca br. odbędzie się w Szczecinie. W tym roku kongres odbywał się będzie w filharmonii szczecińskiej, Akademii Morskiej oraz w budynku Urzędu Wojewódzkiego. Klaster Morski Pomorza Zachodniego bardzo aktywnie włącza się w organizację wydarzenia, które na stałe zapisało się w kalendarzu imprez związanych z gospodarką morską nie tylko w naszym kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

Członkowie klastra powołali na członka Rady Klastra dyrektora marketingu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Dariusza Śpiewaka.
Sporo miejsca uczestnicy spotkania poświęcili problemom szkolnictwa zawodowego, szczególnie w kontekście zapotrzebowania pracodawców na absolwentów szkół dysponujących oczekiwanymi przez pracodawców kwalifikacjami i umiejętnościami. Impulsem do dyskusji było przedstawienie wyników ankiety, którą przeprowadzono wśród lokalnych pracodawców, dotyczącej profilu oczekiwanego na rynku pracy absolwenta.
Zwracano uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy między szkołami i pracodawcami, co z jednej strony pozwoli na wykształcenie poszukiwanego na rynku pracy absolwenta, z drugiej zaś strony stworzy uczniowi już podczas procesu kształcenia możliwość poznania pracodawcy, u którego po zakończeniu edukacji będzie możliwość podjęcia pracy.

Dyrektorzy szkół podkreślali wartość dobrego wykształcenia zawodowego na współczesnym rynku pracy. Wartość takiego wykształcenia widać wyraźnie choćby po liczbie ofert pracy kierowanych do absolwentów szkól i kursów zawodowych. Firmy permanentnie poszukują spawaczy, frezerów, tokarzy, elektryków i innych fachowców o wysokich kompetencjach zawodowych. Biorąc pod uwagę rozwój przemysłu okrętowego w naszym regionie należy zakładać, że zapotrzebowanie na absolwentów szkól technicznych będzie coraz większe.
Wojciech Sobecki

Bardzo miłym akcentem posiedzenia było wręczenie partnerom klastra specjalnych certyfikatów.


Fot. Wojciech Sobecki