WARSZAWA: 04:38 | LONDYN 02:38 | NEW YORK 21:38 | TOKIO 11:38

Zmarł profesor Eugeniusz Skrzymowski

Dodano: 10 mar 2019, 22:59

W wieku 94 lat zmarł nestor polskiego okrętownictwa, twórca sukcesów Stoczni Szczecińskiej i technicznego szkolnictwa morskiego w Szczecinie, a także wychowawca wielu pokoleń okrętowców, profesor Eugeniusz Skrzymowski.
Urodził się 23 czerwca 1925 roku w Białej w województwie bielsko-podlaskim. Do 1939 r. zdążył ukończyć dwie klasy liceum ogólnokształcącego w Radzyniu. W okresie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach. Po wyzwoleniu wrócił do Radzynia, gdzie ukończył liceum i zdał maturę.
W 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Już jako student III roku w 1948 r. zaczął pracę w Stoczni Gdańskiej. Na stanowisku asystenta kierownika wydziału budowy okrętów, uczestniczył w opracowaniach technologicznych pierwszych jednostek pełnomorskich typu „Sołdek” oraz trawlerów rybackich. Opracował technologię i organizację budowy oraz uruchomienie produkcji serii kutrów stalowych.
Po ukończeniu studiów był kierownikiem wydziału kadłubowego, a następnie zastępcą szefa produkcji w Stoczni Gdańskiej. Dwa lata później został
dyrektorem Stoczni imn. Komuny Paryskiej w Gdyni.
W roku 1957 rozpoczął pracę w Stoczni Szczecińskiej, gdzie między innymi opracował koncepcję odbudowy i modernizacji obiektów byłej stoczni „Wulkan”, z wprowadzeniem nowego udźwigowienia pochylni.
W okresie 1957-64 zainicjował i był głównym autorem opracowania blokowej budowy jednostek. Metoda ta pozwoliła na znaczne skrócenie cyklu budowy i możliwość zwiększenia stopnia integracji prac kadłubowych i wyposażeniowych. Praca ta stała się przyczynkiem późniejszej dysertacji doktorskiej.
Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Gdańskiej w roku 1966. W latach 1962-64 pełnił funkcję dyrektora Stoczni Szczecińskiej.
W 1965 r. został powołany na stanowisko kierownika Katedry Technologii i Projektowania Okrętów Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej.
Pięć lat później, w roku 1970 został dyrektorem nowo utworzonego Instytutu Okrętowego Wydziału Budowy Maszyn.
W latach 1966 -1976 r. pełnił funkcję seniora budowy obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych Instytutu Okrętowego. W wyniku działalności inwestycyjnej wybudowano w latach 1972-77 budynek główny instytutu oraz dwie hale laboratoryjne. Budynek ten jest do dzisiaj siedzibą Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego.
Prof. E.Skrzymowski wprowadził Politechnikę Szczecińską do szeregu programów naukowych zwiększając udział uczelni w badaniach długofalowych. Rozwinął współpracę z zagranicą przez wspólne prowadzenie badań, organizację konferencji międzynarodowych, publikacje i kształcenie kadr. W uznaniu wyników współpracy Rektor Uniwersytetu w Rostoku nadał prof. Skrzymowskiemu w 1986 roku odznakę honorową tej Uczelni.
Od 1987 r. pełnił z wyboru funkcję dyrektora Instytutu Okrętowego przekształconego w Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej, a w latach 1991-1993 dziekana Wydziału Techniki Morskiej.
W 1996 r. za całokształt działalności w przemyśle okrętowym i utworzenie zaplecza naukowo-badawczego na Politechnice Szczecińskiej profesor Eugeniusz Skrzymowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Straciliśmy wspaniałego człowieka, okrętowca, nauczyciela i naukowca.

Na podst. mat. ZUT. Fot. KKMiTO WTMiT ZUT

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin