WARSZAWA: 23:04 | LONDYN 21:04 | NEW YORK 16:04 | TOKIO 06:04

Zmiana nazwy nabrzeża w szczecińskim porcie: nabrzeże Rosyjskie będzie Ukraińskie

Dodano: 12 wrz 2022, 8:30

Nabrzeże Rosyjskie w szczecińskim porcie zmienia nazwę na Ukraińskie. Taką uchwałę podjął zarząd spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a następnie Rada Miasta Szczecin, do której kompetencji należą m.in. sprawy dotyczące nazw ulic, placów i nabrzeży.
Nie jest to pierwsza zmiana nazwy tego fragmentu infrastruktury portowej znajdującego się w rejonie ładunków drobnicowych tuż przy budynku Wolnego Obszaru Celnego. Pierwotnie nabrzeże nosiło nazwę Pruskie. Następnie, po II wojnie światowej, przez cały okres PRL –nazywało się nabrzeże Radzieckie. Po transformacji ustrojowej przemianowano je na nabrzeże Rosyjskie.

Rosja

Nabrzeże ma długość prawie 350 metrów. Stoi na nim charakterystyczny żelbetowy magazyn nr 7, który – wraz ze wszystkimi urządzeniami, liniami kolejowymi i drogami – przekazano do użytku 93 lata temu, 15 lipca 1929 roku.
Po II wojnie światowej ta część portu najdłużej pozostawała pod zarządem radzieckim. Polsce oddano ją, wraz z magazynem nr 7 dopiero w styczniu 1955 r. Obecnie obiekty wchodzą w skład Wolnego Obszaru Celnego.
Uchwała zmieniająca nazwę nabrzeża wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ukraina