WARSZAWA: 22:41 | LONDYN 20:41 | NEW YORK 15:41 | TOKIO 05:41

Zmiana ustawy o wyposażeniu morskim

Dodano: 02 Sty 2017, 9:15

Dnia 2 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim, która określa zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów. Ustawa, której projekt przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest ustawą techniczną implementującą przepisy prawa Unii Europejskiej.
Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy mają zapewnić jednolite stosowanie zasad związanych z nadzorem nad rynkiem wyposażenia morskiego, a nadto określać zasady przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów. Ponadto ustawa reguluje również zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia morskiego, a także sposób notyfikacji tych jednostek oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim.
Wdrożenie powyższych zmian i dostosowanie przepisów do wymogów unijnych ma na celu wprowadzenie aktualnych standardów i wymagań dla polskich producentów co umożliwi im prowadzenie konkurencyjnej działalności na rynku unijnym.
Przyjęta ustawa wprowadza wreszcie istotne zmiany dotyczące sankcji za nieprzestrzeganie przepisów o wyposażeniu morskim. Mianowicie, dotychczasowa odpowiedzialność karna (a ściślej chodzi o grzywny nakładane w trybie przepisów o wykroczeniach) zostanie zastąpiona karami administracyjnymi nakładanymi w drodze decyzji. Kary będą nakładane na podmiot gospodarczy, a ich wysokość została określona kwotowo – w zależności od czynu, przy czym maksymalna wysokość kary została ustanowiona w wysokości 100 tys. zł.
Proponowane przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim, przy czym nowa ustawa została już w ostatnim tygodniu 2016 r. podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na ogłoszenie.
unnamed

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2020-09-25

1 EUR - 4,5477 1 USD - 3,9016
1 CHF - 4,2095 1 GBP - 4,9802

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin