WARSZAWA: 09:39 | LONDYN 07:39 | NEW YORK 02:39 | TOKIO 16:39

Zmiany w Zarządzie PERN „Przyjaźń” S.A.

Dodano: 07 sty 2016, 20:34

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN „Przyjaźń” S.A. postanowiło w dniu 7 stycznia 2016 roku powołać na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – Igora Wasilewskiego, oraz na stanowiska Wiceprezesów: Tadeusza Zwierzyńskiego i Rafała Milanda. Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, pozostał przedstawiciel załogi- Sławomir Stachowicz. Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Zarządu Spółki Marcina Moskalewicza, dotychczasowego Prezesa Zarządu, oraz Wiceprezesów: Dariusza Zawadkę i Aleksandrę Sieczkowską -Pachelską.

„ Moim zadaniem będzie realizacja strategii firmy w taki sposób, aby zwiększenie wartości firmy dla interesariuszy było połączone ze wzrostem satysfakcji klientów ze świadczonych usług oraz ciągłym doskonaleniem procesów wewnątrz firmy. Jestem przekonany, iż PERN „Przyjaźń” S.A. może mieć jeszcze silniejszą pozycję na rynku i tworzyć coraz bardziej efektywny zespół zaangażowanych pracowników” – powiedział Igor Wasilewski, nowy Prezes PERN „Przyjaźń” S.A.

IGOR WASILEWSKI – Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.

Efektywny Menager z ponad 20 – letnim doświadczeniem w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy).Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010-2015) i w Gaz Systemie (2006-2009) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz-Systemie (2004-2006) i PSE (2010).Tworzył i skutecznie wdrażał strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał programy inwestycyjne (PLNG), zmieniał kulturę organizacyjną firm (MBO, coaching, mentoring, job rotation) wdrażał zaawansowane technologie IT (FFA, ERP, GIS, Workflow, Scada, billing), centralizował struktury grup kapitałowych, wprowadzał nowe produkty na rynek, ukierunkowywał działanie firm na potrzeby klientów.

RAFAŁ MILAND – Wiceprezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego. Działalność zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów. W latach 2005 – 2006 Wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Malmö (Szwecja). W roku 2006 objął funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmował się kwestiami zapasów paliw, nadzoru nad rynkiem gazu ziemnego oraz współpracą na forum EU. W latach 2009 – 2012 pracował w PERN „Przyjaźń” S.A., jako pełnomocnik Zarządu Spółki oraz Z-ca Kierownika Działu Zarządzania Projektami.Od stycznia 2012 r. – Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. W trakcie pracy w Ministerstwie Środowiska pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

TADEUSZ ZWIERZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A.

W PERN „Przyjaźń” S.A. od czerwca 2012 roku jako Kierownik Projektu Terminal Naftowy w Gdańsku odpowiedzialny za realizację projektu inwestycyjnego oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego Etap I (infrastruktura transportu i magazynowania ropy naftowej). W latach 2009-2011 Wiceprezes Zarządu PLNG sp. z o.o., odpowiedzialny z budowę regazyfikacyjnego Terminala LNG – w tym projektowanie, logistykę dostaw, przygotowanie budowy, współpracę z wykonawcami.
W latach 2007-2009 – Prezes Zarządu Polskie LNG odpowiedzialny za utworzenie Spółki (organizacja, kadry, zasoby) oraz za wszelkie prace niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę terminala LNG. W latach 2006-2008 Wiceprezes Zarządu PGiNG ds. Projektów Strategicznych odpowiedzialny za realizację „Projektu Importu LNG do Polski”, a także zorganizowanie komórki zarządzającej projektami badawczo rozwojowymi. Wcześniej na kierowniczych stanowiskach w stoczniach:(2002-2006) – Szczecińskiej Nowej, jako Dyrektor ds. Technicznych i Restrukturyzacji, (1997-2002) – Gdyńskiej jako Dyrektor Techniczny-Prokurent, (1995-1997) – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny, (1989-94) – Kierownik Biura Przygotowania Produkcji.