WARSZAWA: 17:49 | LONDYN 15:49 | NEW YORK 10:49 | TOKIO 00:49

Żołnierze z Bielska-Białej ćwiczyli w 8.FOW

Dodano: 29 lut 2016, 9:37

26 lutego, zakończyły się 4-dniowe ćwiczenia sił 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo–Minowych oraz 6. Brygady Powietrzno-desantowej. Żołnierze z Bielska-Białej trenowali z marynarzami załadunek wydzielonych sił na okręt transporto-wo–minowy.
Podczas treningu na ładownię okrętu ORP „Lublin” wjeżdżały samochody ze sprzętem 18. Batalionu Powietrznodesantowego tj. 4 pojazdy typu Hummer (HMMWV). Miało to na celu zapoznanie operatorów pojazdów ze specyfiką okrętów transportowo – minowych oraz sposobem sygnalizacji i manewrowania podczas procesu załadunku i wyładunku okrętu. Załoga ORP „Lublin” miała okazję poznać charakterystykę pojazdów oraz doskonalić umiejętności w zakresie ładowania oraz zabezpieczania pojazdów na pokładzie okrętu. Zaokrętowano również blisko 30 żołnierzy desantu. Podczas ćwiczenia, żołnierze odbyli dwudniowy rejs po wodach Zatoki Pomorskiej, mogli zapoznać się z warunkami służby marynarzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Obserwowali również zadania artyleryjskie wykonywane przez okręt – strzelanie zarówno do imitatora celu powietrznego jak i obiektu nawodnego – makiety miny.
Trening był przygotowaniem do faktycznego załadunku i transportu gdyż spadochroniarze z 18. BPD będą brali udział w ćwiczeniach z jednostkami pływającymi realizowanych w maju w Turcji.
1102
1103
1107
8FOW